اخبار و رویدادها: گزارش تصویری روز سوم کنکور کارشناسی/تجربی

گزارش تصویری روز سوم کنکور کارشناسی/تجربی
جمعه ۱۱ تیر ۱۴۰۰- ۱۰:۵۲:۱۲

گزارش تصویری روز سوم کنکور کارشناسی/تجربی

بازدید رییس دانشگاه جناب دکتر فاتح

12345