اخبار و رويدادها: پنجاه پله صعود دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندي دانشگاه‌هاي جوان 2021 نظام رتبه بندي تايمز

پنجاه پله صعود دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندي دانشگاه‌هاي جوان 2021 نظام رتبه بندي تايمز
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰- ۱۲:۴۱:۳۷ به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، در رتبه بندي دانشگاه‌هاي جوان 2021 نظام رتبه بندي تايمز این دانشگاه با پنجاه پله صعود نسبت به سال قبل جزو 300 دانشگاه برتر جهان قرار گرفت و رتبه 300-251 را كسب نمود.

تايمز فهرست بهترين دانشگاه‌هاي جهان كه ۵۰ سال يا كمتر هستند را در اين رتبه بندي منتشر كرده است.

پايگاه رتبه بندي تايمز يكي از نظام‌هاي معتبر بين المللي است كه از سال ۲۰۰۴ مراكز آموزش عالي را در سرتاسر جهان مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي‌دهد. اين رتبه بندي از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معيار كلي آموزش با وزن ۳۰ درصد، پژوهش با وزن ۳۰ درصد، استنادات با وزن ۳۰ درصد، وجهه بين المللي با وزن ۷.۵ درصد و ارتباط با صنعت با وزن ۲.۵ درصد بهره گرفته است.

جدول بر اساس ۱۳ شاخص عملكردي همانند شاخص‌هاي رتبه بندي دانشگاه‌هاي جهان است، اما مقياس شهرت به دليل تراز سن دانشگاه تعديل شده است.

800_1

12345