اخبار و رویدادها: فراخوان ثبت نام اينترنتي در بانك اطلاعات نخبگان در خصوص انتخاب بازنشسته نمونه ملي و استاني

فراخوان ثبت نام اينترنتي در بانك اطلاعات نخبگان در خصوص انتخاب بازنشسته نمونه ملي و استاني
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰- ۱۲:۲۱:۱۷