اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی (26): ثبت تقاضاي كميسيون موارد خاص در سامانه بوستان

اطلاعیه دانشجویی (26): ثبت تقاضاي كميسيون موارد خاص در سامانه بوستان
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰- ۱۱:۴۹:۴۹دانشجويان عزيز متقاضي كميسيون بررسي موارد خاص ، به دليل اختلالات موجود در سامانه سجاد،  تقاضاي كميسيون موارد خاص خود را از تاريخ  1400/04/01  همچون روال گذشته در سامانه بوستان به آدرس:  stu.shahroodut.ac.ir در قسمت كميسيون موارد خاص ثبت نماييد.

مدارك مورد نياز براي ثبت تقاضا، در سامانه بوستان ( خدمات الكترونيكي معاونت دانشجويي) قسمت فرمهاي دانشجويي قيد گرديده است.

12345