اخبار و رويدادها: دانشجوی دانشگاه باردیگر قهرمانی و شایستگی خود را به رخ حریفان کشید.

دانشجوی دانشگاه باردیگر قهرمانی و شایستگی خود را به رخ حریفان کشید.
یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰- ۱۰:۵۶:۰۲

دانشجوی دانشگاه باردیگر قهرمانی و شایستگی خود را به رخ حریفان کشید.

علی رضوانی دانشجوی تربیت بدنی این دانشگاه و ملی پوش کشور در دوره مسابقات سه گانه در شهرستان قم که جهت انتخابی تیم ملی برگزار شد، باردیگر قهرمانی و شایستگی خود را به رخ حریفان کشید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، علی رضوانی دانشجوی تربیت بدنی این دانشگاه و ملی پوش کشور در تاریخ  ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ در دوره مسابقات سه گانه در شهرستان قم که جهت انتخابی تیم ملی با حضور تقریبی ۷۰ شرکت کننده برگزار شد، توانست در دو رده امید و دانشجویی حائز مقام اول شود و باردیگر قهرمانی و شایستگی خود را به رخ حریفان کشد.

در این دور از مسابقات محمدحسین طیبی از دانشگاه پیام نور واحد پرند استان تهران و امین سقایی از دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب نمودند.

 99_2

12345