اخبار و رويدادها: پیام رئیس دانشگاه بر حضور دانشجویان در انتخابات

پیام رئیس دانشگاه بر حضور دانشجویان در انتخابات
پنج شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰- ۲۲:۴۷:۵۷

پیام رئیس دانشگاه بر حضور دانشجویان در انتخابات

سهم خود را در تعیین رئیس جمهور اصلح برای تامین منافع ملی ایفا نماییم.

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشجویان عزیزم

حضور گسترده مردم در انتخابات به عنوان سرمایه عظیم ملی و پشتوانه کشور در تعاملات بین المللی و ملی محسوب می شود و موجبات ثبات، امنیت و پیشرفت ایران عزیز را فراهم می نماید.

با حضور پرشور و هوشمندانه در جمع مردم و انتخاب فرد مورد نظر،  سهم خود را در تعیین رئیس جمهور اصلح برای  تامین منافع ملی ایفا نماییم.

 

محمد مهدی فاتح

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

12345