اخبار و رويدادها: بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت انتخابات 1400

بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت انتخابات 1400
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۴۴:۳۹

بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت انتخابات 1400

بيانيه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري و ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا (سال 1400)

بیانیه

12345