اخبار و رويدادها: هجدهمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود

هجدهمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۳۱:۲۰

 هجدهمین همایش مجازی سلامت و زندگی شاهرود

هفتاد و یکمین همایش سلامت و زندگی شاهرود و هجدهمین سری از سلسله همایش مجازی برگزار می شود.

960

12345