اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (112): مديريت امتحانات در صورت بروز شرايط ناخواسته نظير قطعي برق

اطلاعیه آموزشی (112): مديريت امتحانات در صورت بروز شرايط ناخواسته نظير قطعي برق
سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰- ۱۰:۰۴:۱۳870

12345