اخبار و رويدادها: بيانيه بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي شاهرود جهت حضور آحاد جامعه در عرصه انتخابات رياست جمهوري

بيانيه بسيج اساتيد دانشگاه صنعتي شاهرود جهت حضور آحاد جامعه در عرصه انتخابات رياست جمهوري
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰- ۱۱:۴۴:۳۵890

12345