اخبار و رويدادها: نقش فيزيك سنگ در يكپارچه سازي مدل سازي زيرسطحي: از پتروفيزيك تا مهندسي مخزن

نقش فيزيك سنگ در يكپارچه سازي مدل سازي زيرسطحي: از پتروفيزيك تا مهندسي مخزن
یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰- ۱۰:۵۷:۵۸انجمن علمي ژئومكانيك نفت ايران با همكاري دفتر روابط بين الملل دانشگاه صنعتي شاهرود در راستاي طرح دعوت از متخصصان و دانشمندان ايراني غير مقيم (معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري)، از دكتر محمدرضا صابري (مشاور ارشد فيزيك سنگ شركت CGGهلند )  براي ارائه سخنراني آنلاين در تاريخ شنبه 25 خرداد ساعت 15-13 به وقت ايران دعوت به عمل آورده است.

موضوع:

نقش فيزيك سنگ در يكپارچه سازي مدل سازي زيرسطحي: از پتروفيزيك تا مهندسي مخزن

ضمنا لينك سخنراني  http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=328232175 مي باشد.

800_3

12345