اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(25): راهنماي ثبت نام كميسيون موارد خاص در سامانه سجاد

اطلاعیه دانشجویی(25): راهنماي ثبت نام كميسيون موارد خاص در سامانه سجاد
سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰- ۰۹:۳۷:۴۸



دانشجویان گرامی: جهت ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص دانشجویان، فقط به سامانه سجاد به آدرس: https://portal.saorg.ir/ مراجعه نمایید.

راهنمای ثبت درخواست کمیسیون مواردخاص دانشجویان و مدارک مورد نیاز در قسمت فرم های دانشجویی سامانه بوستان دانشگاه به آدرس:  stu.shahroodut.ac.ir  قابل مشاهده است.

مدارک مربوطه را بر اساس موضوع درخواست، در یک فایلZIP آماده و در کمیسیون موارد خاص سامانه سجاد وزارت علوم به آدرس فوق الذکر بارگذاری نمایید.

 

89

12345