اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته لینوکس

برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته لینوکس
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۱۷:۵۹

برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته لینوکس

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود برگزاری کارگاه آموزشی پیشرفته لینوکس برگزار می نماید.

مرکز تخصصی آپا دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند:
کارگاه آموزشی پیشرفته لینوکس
تاریخ برگزاری: 20 خرداد 1400
مدت دوره: 4 ساعت
مدرس: دکترعلیرضا تجری
دوره به صورت مجازی برگزاری می گردد و برای ثبت نام به سایت مرکز آپا مراجعه نمایید.
https://cert.shahroodut.ac.ir/

869

 

 

12345