اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (110): "لزوم تاييد حذف تك درس(اضطراري) توسط دانشجو پس از ثبت آن در پيشخوان سيستم گلستان "

اطلاعیه آموزشی (110): "لزوم تاييد حذف تك درس(اضطراري) توسط دانشجو پس از ثبت آن در پيشخوان سيستم گلستان "
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۰۸:۵۲اطلاعيه شماره 14 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي درخصوص "لزوم تاييد حذف تك درس(اضطراري) توسط دانشجو پس از ثبت آن در پيشخوان سيستم گلستان "

اطلاعیه-شماره-14_-اخرین-مهلت-حذف-تکدرس-

12345