اخبار و رويدادها: اولویت‌های پژوهشی ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استان سمنان

اولویت‌های پژوهشی ۱۴۰۰ نیروی انتظامی استان سمنان
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰- ۱۲:۵۴:۳۷طبق اعلام دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان سمنان پوستر اولویت‌های پژوهشی ۱۴۰۰ جهت بهره برداری براساس موضوعات اعلام شده و انتخاب پروژه درج می گردد.

800

12345