اخبار و رویدادها: اطلاعيه آموزشی خیلی مهم( 108): زمان بندي مصاحبه دكتري سال 1400

اطلاعيه آموزشی خیلی مهم( 108): زمان بندي مصاحبه دكتري سال 1400
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰- ۱۳:۴۲:۳۳ به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی مصاحبه دکتری سال 1400 می رساند که مدارک و فرم های مربوطه را به طور کامل در سامانه http://iphd.shahroodut.ac.ir/ بارگزاری نموده و موارد مذکور به تایید کارشناس دانشگاه رسیده است، می رساند لازم است در اسرع وقت وارد سامانه ثبت نام شده و در قسمت جلسه مصاحبه بر اساس تاریخ و ساعت های اعلام شده برای رشته/ گرایش های مختلف، روز و ساعت شرکت در مصاحبه خود را رزرو نمائید.

جهت مطالعه ادامه اطلاعات فایل پیوست زیر را مطالعه نمائید.

اطلاعیه زمان مصاحبه دکتری سال 1400-1-2

12345