اخبار و رويدادها: کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰- ۱۱:۴۰:۴۱

کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

کسب رتبه سوم دانشگاه صنعتی شاهرود در پایگاه های خارج از شهر تهران، در رتبه بندی پایگاه های میزبان در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طبق اعلام فهرست پايگاه‌هاي برتر ميزبان متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، دانشگاه صنعتي شاهرود در بين پايگاه هاي خارج از شهر تهران بعد از دانشگاه هاي تبريز و اراك در رتبه سوم كشور قرار گرفت.

رضایت متقاضیان از همکاری با پایگاه میزبان، اعتبار همکاری، عملکرد رابط پایگاه، مشارکت در پروژه ارزیابی و حجم همکاری های انجام شده در پایگاه میزبان از جمله شاخص های اصلی برای رتبه بندی در این دوره بوده است.

آشنایی با پلتفرم همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور

پلتفرم همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور در سال 94 با همكاري 5 مركز علمي و فناوري منتخب با هدف ايجاد پل ارتباطي با پژوهشگران و كارآفرينان برجسته ايراني خارج از كشور طراحي و اجرا شده است. پس از گذشت يك سال از آغاز برنامه و با توجه به دستاوردهاي آن و همچنين افزايش تعداد متقاضيان همكاري، تعداد پايگاه‌هاي تخصصي ميزبان براي استفاده از ظرفيت ايجاد شده افزايش يافت و هم اكنون بيش از 120 پايگاه تخصصي در اين پلتفرم مشاركت دارند.

برنامه همكاري با متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت؛ شامل سخنراني و  برگزاري كارگاه های آموزشی تخصصي، پسادكتري، استاد مدعو، فرصت مطالعاتي، جذب به‌عنوان هيات علمي، اشتغال در شركت‌هاي دانش‌بنيان و تاسيس شركت نوپا و نظام وظيفه تخصصي اجرايي مي‌شود.

شايان ذكر است گروه همكاري هاي علمي و بين المللي دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان رابط بين دانشگاه و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، اجرا كننده تمامي فعاليتهاي ذكر شده در دانشگاه می باشد.

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نیز طي نامه اي خطاب به دكتر فاتح رییس دانشگاه صنعتي شاهرود، كسب اين دستاورد مهم را تبريك گفته و از دكتر محمود نوروزي ريیس گروه همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه و آرش دهقانيان کارشناس این حوزه و رابط طرح مذکور تشكر و قدرداني نموده است.

888

 

12345