اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی (114): مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دكتري نیمه متمركز (انجام مصاحبه) سال 1400

اطلاعیه آموزشی (114): مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دكتري نیمه متمركز (انجام مصاحبه) سال 1400
چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰- ۰۸:۰۱:۳۱مرحله ارزیابی تخصصی آزمون دكتري نیمه متمركز (انجام مصاحبه) سال 1400 پس از بارگذاری سوابق توسط داوطلبان در سامانه مشخص براساس زمان بندی انجام خواهد شد.

مرحله دوم آزمون شامل بررسی سوابق علمی-پژوهشی و توانمندي علمی  (مصاحبه) داوطلبان است كه توسط دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت مجازي  و از طریق ثبت نامه، تکمیل فرم ها و مدارک در سامانه مرتبط انجام خواهد شد (http://iphd.shahroodut.ac.ir ).

لذا لازم است متقاضیان شركت در مصاحبه دكتري این دانشگاه؛ مراحل ضروری را با مطالعه دقیق اطلاعیه که از لینک زیر قابل دریافت است، انجام دهند.

 

اطلاعیه مصاحبه دکتری 1400

 

 

12345