اخبار و رويدادها: وبینار انتقال تجربه و مسیر شغلی

وبینار انتقال تجربه و مسیر شغلی
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۲:۲۴:۴۲اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه صنعتی شاهرود وبینار انتقال تجربه و مسیر شغلی را برگزار می نماید.


زمان برگزاری:
پنجشنبه ۲۰ خردادماه ساعت ۱۹-۱۷
لینک جلسه:

http://meeting.shahroodut.ac.ir/karafrinoffice/

photo_2021-05-18_12-24-34

 

12345