اخبار و رویدادها: اطلاعيه آموزشی (103):مجوز سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلي

اطلاعيه آموزشی (103):مجوز سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلي
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۰۹:۴۲:۴۵اطلاعيه مجوز سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلي از که ارديبهشت ماه 1400 مبلغ واريزي آن افزايش يافته است.

اطلاعيه مجوز سنوات نظام وظيفه دانشجويان تحصيلات تكميلي که از ارديبهشت ماه 1400 مبلغ واريزي  آن افزايش يافته است.

 

8000

 

12345