اخبار و رويدادها: صدور حکم اعضای دوره ششم هيئت مميزه دانشگاه

صدور حکم اعضای دوره ششم هيئت مميزه دانشگاه
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۲:۳۶:۱۳

صدور حکم اعضای دوره ششم هيئت مميزه دانشگاه

اعضاي جدید هيئت مميزه دانشگاه صنعتي شاهرود، طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، به استناد بندهای 3 و 4 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسات آموزش عالی و وظایف و اختیارات آن، اعضای دوره ششم این هیئت در این دانشگاه طی حکمی از سوی دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به مدت دو سال منصوب شدند.

در بخشی از احکام آمده است:

در اجرای بند 3 و 4 ماده 5 دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه دانشگاه ها و وظایف و اختیارات آن و نظر به دانش و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به مدت دو سال به عضویت هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب می شوید.

لازم به ذکر است، آقایان علیرضا الفی، محمد باخرد، احمد دارابی، محمدمحسن شاه مردان، محمد عطایی، حبیب الله قاسمی، علیرضا ناظمی، احمد احمدی، مرتضی ایزدی فرد، محمد جعفری، هادی قربانی، محمدعلی مولائی و علی یونسیان اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود طی پیشنهاد رئیس دانشگاه و حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عضویت این دور از هیئت ممیزه درآمدند. همچنین آقایان کارن ابری نیا، علی اکبر جلالی و مرتضی محسنی به پیشنهاد مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارت و حکم وزیر علوم  از جمله اعضای این هیئت در دانشگاه می باشند.

گفتنی است رئیس دانشگاه، معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی و معاون پژوهش و فناوری از اعضای حقوقی هیات ممیزه دانشگاه می باشند.

12345