اخبار و رويدادها: اطلاعيه آموزشی(102): اعلام زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1400-1399 و پيش ثبت نام نيمسال اول 1401-1400

اطلاعيه آموزشی(102): اعلام زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1400-1399 و پيش ثبت نام نيمسال اول 1401-1400
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۶:۴۶:۵۰اطلاعيه شماره 12 - اعلام زمان ارزشيابي نيمسال دوم 1400-1399 و پيش ثبت نام نيمسال اول 1401-1400

با عنايت به تاريخ تعيين شده در تقويم آموزشي سال تحصيلي 1400-1399 در خصوص پيش ثبت نام نيمسال آينده (1400/02/27 لغايت 1400/03/02) خواهشمند است به منظور جلوگيري از بروز هرگونه مشكل در امور آموزشي نسبت به اطلاع رساني دانشجويان دانشكده (اطلاعيه پيوست) و تعريف دروس در سيستم گلستان قبل از تاريخ پيش ثبت نام دستور اقدام لازم را صادر فرماييد.
لازم به ذكر است پيرو تقويم آموزشي مذكور در نيمسال جاري تاريخ  ارزشيابي (1400/02/18 لغايت 1400/02/26) تعيين شده است و با عنايت به اينكه شرط پيش ثبت نام انجام ارزشيابي مي باشد نسبت به اطلاع رساني در اين خصوص دقت لازم به عمل آيد.

اطلاعیه شماره 12-زمان ارزشیابی و پیش¬ثبت¬نام نیمسال اول 1401-1400- -1

12345