اخبار و رويدادها: اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400
پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۰:۳۹:۰۷

اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

ليست اوليه پذيرش بدون آزمون ارشد سال 1400

اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون -سهمیه ممتازین- سال 1400

تعهد انصراف از ادامه تحصیل

12345