اخبار و رویدادها: اطلاعیه آموزشی(106): اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

اطلاعیه آموزشی(106): اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400
پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۱۰:۳۹:۰۷

اطلاعیه آموزشی(106): اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

اسامی دانشجویان ممتاز قبولی بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1401-1400

ليست اوليه پذيرش بدون آزمون ارشد سال 1400

اسامی پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون -سهمیه ممتازین- سال 1400

تعهد انصراف از ادامه تحصیل

12345