اخبار و رويدادها: چهارمين جشنواره ملي زن و علم با عنوان جايزه مريم ميرزاخاني

چهارمين جشنواره ملي زن و علم با عنوان جايزه مريم ميرزاخاني
دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰- ۰۹:۵۱:۰۳

چهارمين جشنواره ملي زن و علم با عنوان جايزه مريم ميرزاخاني

چهارمين جشنواره ملي زن و علم با عنوان جايزه مريم ميرزاخاني

چهارمين جشنواره ملي زن و علم با عنوان جايزه مريم ميرزاخاني

فراخوان_زن__و_علم

 

801

12345