اخبار و رويدادها: ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید

ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید
یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۴۸:۰۵

ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید

ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید و شرایط ویژه در شهرستان شاهرود

اطلاعیه

با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید و شرایط ویژه در شهرستان شاهرود، ورود و حضور دانشجویان تا اطلاع ثانوی به دانشگاه ممنوع می باشد.

کلیه امور دانشجویی به صورت الکترونیکی انجام پذیر است.

8

12345