اخبار و رويدادها: برگزاری دوره آموزشي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

برگزاری دوره آموزشي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰- ۰۹:۴۴:۱۷

برگزاری دوره آموزشي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

برگزاری دوره آموزشي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE)

مركز آموزشهاي آزاد دانشگاه صنعتي شاهرود، دوره آموزشي مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست (HSE) را برگزار مي نماید.

7

12345