اخبار و رويدادها: اطلاعیه اداری(8):تجدید آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعیه اداری(8):تجدید آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۰۵:۰۳

اطلاعیه اداری(8):تجدید آگهی مناقصه دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهی تجدید مناقصه مربوط به1- امورخدمات عمومی و پشتيبانی امور غير تخصصی 2- امور فضای سبز و باغبانی دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهای تابعه دانشگاه

به اطلاع می رساند دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام

1-  امور خدمات عمومی و پشتیبانی امور غیر تخصصی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3,500,000,000 ریال- سه میلیارد و پانصد میلیون ریال)

2-  امور فضاي سبز و باغبانی (مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1,800,000,000 ریال- یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال)

خود را بصورت جداگانه از تاريخ 1400/01/01 (ابتداي فروردين 1400) لغايت 1400/12/29 (پايان سال 1400) از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت واگذار نمايد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره 2923673752 بانک تجارت بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشگاه شعبه دانشگاه صنعتی شاهرود، ارائه شود.

لذا از علاقه مندان به شرکت درمناقصه دعوت می گردد با مطالعه فایل ذیل از شرایط مناقصه مطلع گردند:

تجدید مناقصه امور خدمات عمومی 1400_1

شرايط تجدید مناقصه امور فضاي سبز و باغباني 1400 با تجهیزات

 

12345