اخبار و رويدادها: انجام تست کرونا از همکاران دانشگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود  

انجام تست کرونا از همکاران دانشگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود  
یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰- ۱۲:۱۳:۳۸

انجام تست کرونا از همکاران دانشگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود   

با توجه به شدت شيوع و سرايت بيماري در موج چهارم كرونا، طی اقدامی از سوی پايگاه مقاومت بسيج  ظفر و روابط عمومی دانشگاه از همكاران تست كرونا گرفته شد.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با توجه به شدت شيوع و سرايت بيماري در موج چهارم كرونا و جهت حفظ سلامت خانواده هاي محترم همكاران گرامي، طی اقدامی در روز یکشنبه 22 فروردین ماه جاری از سوی پايگاه مقاومت بسيج  ظفر و روابط عمومی دانشگاه با حضور تیم پزشكي از بهداري ناحيه مقاومت سپاه شاهرود در ورودي تالار شقايق هاي دانشگاه از همكاران تست كرونا گرفته شد.

11

666

12345