اخبار و رويدادها: برگزاری اولین همایش مجازی سلامت و زندگی در  سال ۱۴۰۰

برگزاری اولین همایش مجازی سلامت و زندگی در  سال ۱۴۰۰
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۳:۳۷:۰۱

برگزاری اولین همایش مجازی سلامت و زندگی در  سال ۱۴۰۰

اولین همایش سلامت و زندگی در  سال ۱۴۰۰،  با سخنرانی دکتر کیهان نیا با موضوع "طلاق عاطفی" به صورت مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شاهرود، اولین همایش سلامت و زندگی در  سال ۱۴۰۰، روز سه شنبه 17 فروردین ماه جاری با سخنرانی دکتر کیهان نیا حقوقدان، نویسنده و مشاور خانواده با موضوع "طلاق عاطفی" به صورت مجازی برگزار شد.

دکتر کیهان نیا در این همایش مجازی ضمن اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت روابط کارامد در بین همسران به عدالت عاطفی، آسیب شناسی قبل ازدواج، مراحل ایستا شدن یکنفر در رابطه و پرهیز از تلمبارشدن رنجش ها پرداخت و بر تداوم آموزش هرچه بیشتر در خصوص هنر بهتر زیستن تاکید نمود.

 قابل ذکر است این همایش به صورت لایو از صفحه رسمی همایش سلامت و زندگی شهرستان شاهرود و به طور همزمان از صفحه اینستاگرام جارچی شاهرود پخش شد.

99

12345