اخبار و رويدادها: عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه تا اطلاع ثانوی

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه تا اطلاع ثانوی
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۲:۳۶:۳۰

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه تا اطلاع ثانوی

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه تا اطلاع ثانوی

photo_2021-04-10_12-30-29

12345