اخبار و رويدادها: اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه در شرایط کرونا تا تاریخ 1400/2/2

اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه در شرایط کرونا تا تاریخ 1400/2/2
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۲:۳۱:۵۹

اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه در شرایط کرونا  تا تاریخ 1400/2/2

اطلاعیه حضور کارکنان دانشگاه در شرایط کرونا تا تاریخ 1400/2/2

اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و با عنايت به استمرار شرايط كرونايي و به منظور رعايت پروتكل هاي بهداشتي و بخشنامه شماره 374899 مورخ 27/08/99 سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ميزان حضور كاركنان با توجه به رنگ بندي‌هاي لحاظ شده تا تاریخ 1400/2/2، کلیه فعالیت های حضوری آموزشی طبق روال گذشته به صورت غیر حضوری بوده و حضور کارکنان برای اموراجرایی دانشگاه بر اساس نظر مدير هر واحد تعیین می شود.

12345