اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرهنگی (10):ثبت نام انتخابات مجازی انجمن‌های علمی دانشجويی 1401-1400

اطلاعیه فرهنگی (10):ثبت نام انتخابات مجازی انجمن‌های علمی دانشجويی 1401-1400
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۲۲:۳۴ثبت نام عضويت در شورای مركزی انتخابات انجمن های علمی دانشجويی برای سال تحصيلی 1401-1400 شروع شده است.

 ثبت نام عضويت در شورای مركزی انتخابات انجمن های علمی دانشجويی براي سال تحصيلي 1401-1400 شروع شده است. 

ثبت نام به صورت مجازی و از طريق لينك زير تا پايان روز يكم ارديبهشت ماه انجام خواهد پذيرفت:

b2n.ir/enanj

1400---Entekhabat

آیین نامه انجمن_های علمی دانشجویی

12345