اخبار و رويدادها: افتخار آفريني چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان

افتخار آفريني چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان
چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰- ۱۲:۲۱:۴۷

افتخار آفريني چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان

افتخار آفريني چهار دانشجوي دانشگاه صنعتي شاهرود در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، چهار دانشجوي این دانشگاه در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان مقام ها متعددی را کسب نمودند.

امروزه مهمتریــن دارایی هر کشــوری ظرفیــت نیروی انسانی توانمند و کارا است و اهمیت این دارائی بر کسی پوشیده نیســت. در کشــور ما دانشگاه ها مهمترین ظرفیت تربیت و بستر رشد نیروی انسانی موردنیاز برای پیشــبرد اهداف هســتند. ره نشــان تلاش دارد تا با برگــزاری برنامه ها و دوره های توانمندســازی، حلقه مفقوده ارتباط صنعت و دانشگاه باشــد. مخاطبین برنامه ره نشان دانشجویان سال آخر کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد رشته های فنی مهندسی و علوم پایه هستند که قصد دارند در حوزه مربوط به رشته تخصصی خودکار کنند.

در اولين دوره از مسابقات ملي ره نشان بنياد ملي نخبگان مسعود قاسمي دانشجوی كارشناسي مهندسي برق در پروژه طراحي و ساخت ايستگاه شارژ خودروي برقي رتبه اول، حسينعلي دهقان‌بيدختي دانشجوی كارشناسي مهندسي برق در پروژه شبيه سازي حرارتي سلول باتري خودرو برقي رتبه اول، محدثه داغستاني دانشجوی كارشناسي فيزيك در پروژه دوربين‌هاي پلاك خوان رتبه اول و علي حيدري دانشجوی كارشناسي فيزيك در پروژه هدايت ميكرو ماهواره رتبه سوم را کسب نمودند.

photo_2021-04-07_12-24-46

مزایای شرکت در طرح ره نشان برای دانشجویان:

عمده مخاطبین بالقوه ره نشان این نگاه را دارند که توانایی انجام کارهای تخصصی را ندارند درحالی که نظر صاحب نظران و تجربه برگزاری برنامه های مشابه نشان می دهد این نگاه مخاطبین درست نیست. ره نشان تلاش دارد تا با ایجاد فرصت و میدان دادن به دانشجویان، زمینه بروز توانمندی و استعداد آنان را مهیا سازد.

روابط عمومی و انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه صنعتي شاهرود كسب افتخارات فوق را به نامبردگان تبريك عرض نموده و از خداوند متعال در تمامي مراحل زندگي موفقيت و تندرستي ايشان را آرزومند است.

251

45

 

 

 

 

12345