اخبار و رویدادها: برگزاری شصت وهفتمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود به صورت مجازی

برگزاری شصت وهفتمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود به صورت مجازی
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۰۳:۱۴

برگزاری شصت وهفتمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود به صورت مجازی

شصت وهفتمین همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود و چهاردهمین همایش مجازی سلامت وزندگی شاهرود با موضوع طلاق عاطفی برگزار می گردد.

Untixtled

12345