اخبار و رويدادها: رتبه بندی ISC : دانشگاه صنعتی شاهرود جزء ۵ دانشگاه دوم کشور

رتبه بندی ISC : دانشگاه صنعتی شاهرود جزء ۵ دانشگاه دوم کشور
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰- ۱۰:۲۳:۵۰

رتبه بندی ISC : دانشگاه صنعتی شاهرود جزء ۵ دانشگاه دوم کشور

طی اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ): دانشگاه صنعتی شاهرود در بین 23 دانشگاه صنعتی، جزء ۵ دانشگاه دوم کشور و در بازه رتبه‌ای (۱۰-۶) قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، طی اعلام رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه های دولتی تحت نظارت وزارت علوم در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸، این دانشگاه در بین 23 دانشگاه صنعتی جزء ۵ دانشگاه دوم کشور و در بازه رتبه‌ای (۱۰-۶) قرار گرفت.

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: هر چند در طول ۱۰ سال گذشته رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی کشور توسط گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام انجام می‌شد اما در سال ۹۹ رتبه بندی و ارزیابی دانشگاه‌های دولتی تحت نظارت وزارت علوم با معیارها و شاخص‌های جدید و نیز روش‌شناسی کاملاً متفاوت نسبت به قبل و نیز با هماهنگی و نظارت کامل کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزرات عتف؛ توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) انجام گرفت و نتایج آن اعلام شد.

 8

معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی

سرپرست ISC در ادامه گفت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ۲۰ درصد)، بین المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۵ درصد) می‌باشد که هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می‌شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می‌شود. تعداد شاخص‌های به کار گرفته شده در رتبه بندی جدید ۱۰۴ شاخص و زیرشاخص است که در جدول زیر بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده است.

 88

روش جمع آوری اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی

وی همچنین افزود: بر اساس روش شناسی جدید و بر مبنای شاخص‌های مصوب کارگروه تخصصی رتبه بندی در وزارت علوم، اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است: اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی پایگاه استنادی جهان اسلام می‌باشد، خوداظهاری دانشگاه‌ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین محترم در دانشگاه‌ها به دست می‌آید و نیز برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم یا سازمان‌های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می‌شود.

 

روش شناسی موجود بر اساس اطلاعات چه سال هایی است؟

دکتر دهقانی، گفت: نتایج رتبه بندی سال ۹۹ با توجه به تصمیم کارگروه تخصصی رتبه بندی بر اساس چند بخش مختلف از جمله دانشگاه‌های جامع، دانشگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌های علوم کشاورزی و هنر محاسبه و منظور شده است. بر اساس روش شناسی موجود، کلیه اطلاعات جمع آوری شده در سال‌های ۹۵ الی ۹۷ بوده است و دلیل انتخاب این بازه زمانی تکمیل کلیه اطلاعات مورد نیاز در شاخص‌ها و معیارهای مورد نیاز بوده است.

 

تقسیم بندی به دسته‌های ۵ تایی در گروه دانشگاه‌های صنعتی

ایشان افزود: در گروه دانشگاه‌های صنعتی، تمام دانشگاه‌ها در دسته‌های ۵ تایی قرار می‌گیرند و دسته اول ۵ دانشگاه اول هستند که در بازه رتبه‌ای (۵-۱) قرار دارند، دسته دوم ۵ دانشگاه دوم هستند که در بازه رتبه‌ای (۱۰-۶) قرار دارند، دسته سوم ۵ دانشگاه سوم هستند که در بازه رتبه‌ای (۱۵-۱۱) قرار دارند و سایر دانشگاه‌ها در دسته چهارم و در رتبه ۱۶+ قرار می‌گیرند.

 

رتبه بندی یک هدف نیست!

دکتر دهقانی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که اساساً برای دانشگاه‌ها، رتبه بندی نباید به یک هدف تبدیل شود، بلکه ابزاری است که دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را در طی مسیر پیموده شده راهنمایی کند و با اطلاع از نقاط قوت و ضعف خود امکان اصلاح مسیر و به خصوص حرکت در راستای توسعه علمی همه جانبه دانشگاه و در نتیجه کشور را مشخص نماید. لذا دقت شود که وجود دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در هر جایگاه و رتبه موجب کاهش ارزش آنها نخواهد شد و قطعاً با تاکید بر نقاط قوت و برطرف نمودن نقاط ضعف قادر خواهند بود در مسیر ماموریت همه جانبه خود ادامه دهند.

 جهت مطالعه اطلاعات تکمیلی به لینک https://www.msrt.ir/fa/news/60978 مراجعه نمائید.

12345