احمد احمدی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: امپریال کالج لندن
زمینه ها و علایق پژوهشی: جریانهای دو فازی آب و هوا، تحلیل جریانهای غیر ماندگار در شبکه لوله ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن هیدرولیک ایران، نظام مهندسی ساختمان، ICE - کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سالهای 89، 90، 91، 94، 95، 98 و 1399 و 1403- پژوهشگر برتر دانشگاه در سالهای 92، 94، 1395 و 1400
شرح مختصر (درباره):
سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی عمران-عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.......... کارشناسی ارشد: سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز ......... دکترای تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولیک، امپریال کالج لندن .......... سوابق اجرائی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از شهریور 1370 ........ مدیر گروه عمران از آبان 1370 تا اردیبهشت 1376 ........... سرپرست دانشکده فنی و مهندسی از خرداد 1373 تا آبان 1375 ........ رئیس دانشکده عمران و معماری از شهریور 1385 تا بهمن 1392 .......... رئیس دانشکده مهندسی عمران از بهمن 1392 تا مرداد 1397........... همکاری با مهندسین مشاور در طراحی و نظارت عالی پروژه های ملی
تلفن تماس: 02332300259
تلفن داخلی: 3299

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-May-07)
445

Citations

9

h-index

29

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

مکانیک سیالات فصل 1-2 (1401/12/8)

Audio Unit 4-2 (1401/7/14)

Audio Unit 4-1 (1401/7/14)

Audio Unit 1-2 (1401/7/14)

Audio Unit 1-1 (1401/7/14)

Audio Unit 2 (1399/12/1)

Audio Unit 6-2 (1399/12/1)

Audio Unit 6-1 (1399/12/1)

Advanced Hydraulics (1397/7/22)

Applied Hydraulic Transients

Advanced Hydraulics (1392/9/6)

Cavitation in Shouts and Spillways

Advanced Hydraulics (1392/7/29)

سریز های سیفونی

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 65
رومینا حسن زاده مطیعی (1402)، "بررسی تاثیر کاربری اراضی و پوشش گیاهی برروی سیلاب با استفاده از سنجش از دور "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، بهناز بیگدلی [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد پویا فامیلی (1401)، "بررسی نشت و ورود آلودگی به خطوط انتقال آب بر اثر ضربه قوچ "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
امیر غایبی (1401)، "شناسایی تغییرات آب دریاچه ها با استفاده از روش‌های مکانی- زمانی و داده های سنجش‌ازدور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، بهناز بیگدلی [استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا اسدالهی (1401)، " ارزیابی خطر و آسیب پذیری سیلاب رودخانه شهری با استفاده از داده های پهپاد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]،
مصطفی ثقفی (1400)، "استخراج آبهای سطحی و ردیابی سیل با استفاده از ادغام داده های سنجش از دوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، بهناز بیگدلی [استاد/ اساتید راهنما]،
شقایق خلیلی (1400)، "بررسی اثر سیال غیرنیوتنی اولدروید-بی در جریان غیر دائمی در سیستم لوله ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، بنفشه نوروزی [استاد/ اساتید راهنما]،
جلیل جوادی اورته‏ چشمه (1400)، " بررسی رفتار غیرخطی لوله‏های ویسکوالاستیک در پدیده ضربه قوچ"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت [استاد/ اساتید مشاور]
سارا دانشمند (1399)، "مقایسه اثر تدریجی افزایش رسوب و دیوار آب بند بر میزان نشت از فونداسیون سدهای خاکی(مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، مریم ضیائی [استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه حاجی آبادی (1399)، "مدلسازی پدیده ضربه قوچ سیال فوق همرفتی ماکسول با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش سیال- سازه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
مونا اکبری (1399)، "بررسی اثرات تکیه‎گاه‎های ویسکوالاستیک بر اندرکنش سیال- سازه در پدیده ضربه قوچ با در نظر گرفتن نسبت پواسن متغیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، راحیل سادات حسینی [استاد/ اساتید مشاور]
آی صحرا آرنیازی (1398)، "بررسی حساسیت مدل کلوین ویت به فرکانس اصلی ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
کامران گنجی (1398)، "پهنه‌بندی و کنترل سیلاب رودخانه شهری با استفاده از GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید قره چلو [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مژگان ابراهیم‌ پور (1397)، "بهینه یابی سیستم‌های پمپاژ گروهی سری و موازی در شبکه لوله‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، امیر پارساصدر [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الناز میرزائی (1396)، "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی نیروگاه بختیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، Saeed Golian گلیان [استاد/ اساتید راهنما]، سعید جمالی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین خورشیدی میانایی (1395)، "مدلسازی عددی و آزمایشگاهی سرریزهای لبه تیز مرکب جانبی مثلثی-مثلثی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی عامری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سارا امیرگیلکی (1394)، "بررسی اندر کنش سیال- سازه با روش خطوط مشخصه ضمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا عیدی (1393)، "مدلسازی انتقال رسوب در مخازن سطحی به کمک روش حجم محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی طبسی (1392)، "بررسی جریان گذرا در شبکه ها بر اثر خا موش شدن پمپ های ترکیبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سیما خسروی راد (1392)، "مدلسازی پدیده جدایی ستون مایع با روش وجه مشترک کاویتاسیون بخاری تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علی مجد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آرش غفاریان کلاهی (1392)، "مدل سازی ریاضی ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حمید آزادی (1390)، "تحلیل دینامیکی شبکه های لوله توزیع سیال با در نظرگرفتن پدیده جدایی ستون مایع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علی مجد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا نجاران طوسی (1390)، "بررسی پدیده اندرکنش سیال- سازه با روش عددی گودونو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر اظهری (1390)، "مدلسازی آب شستگی موضعی گروه پایه های پل با شکل های هندسی مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید فضل الله ساغروانی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی مجد (1388)، "بررسی پدیده جدایی ستون مایع در جریان‌های غیرماندگار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی، علیرضا کرامت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مصطفي فيروزآبادي (1387)، "بررسی اثر میرایی امواج آکوستیک در مرزها بر تحلیل دینامیکی سد قوسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجيد فهيمي (1386)، "کنترل فعال سازه ها تحت بار دینامیکی باد (مطالعه موردی دکل آنتن برج میلاد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، احمد احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی اعمال مدل‌های مختلف اصطکاک غیرماندگار در مدل‌های جدایی ستون مایع 1388/9/2 6 ماه خاتمه يافته
بررسی و امکان سنجی توربین ها و میکروتوربین ها در تولید برق با استفاده از پتانسیل انرژی خطوط، مخازن و شیرهای فشارشکن 1394/12/27 43 ماه شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسات گروه و دانشکدهسدهای بتنی (ارشد)مکانیک سیلات
سه‌شنبهزبان تخصصیسدهای بتنی (ارشد)/ مکانیک سیالاتاندرکنش آب و سازه (دکتری)
چهارشنبهاندرکنش آب و سازه (دکتری)
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: آقای مهندس شیخان سلام
ممنون از اظهار لطفتان. بریتان آرزوی سلامت و بهروزی دارم.
پاسخ: سلام آقای دکتر جلالی
از اظهار لطف شما بسیار ممنونم
پاسخ: با تشکر از تذکرتان، حتما اقدام خواهد شد.