سید رضا حسینی نیا

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری مدیریت ورزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدیریت بازاریابی و رفتار سازمانی در تیم ها و سازمان های ورزشی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
سید رضا حسینی نیا، مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد را از دانشگاه گیلان و مدرک دکتری مدیریت ورزشی را از دانشگاه تهران اخذ نموده اند. حوزه تحقیقاتی مورد علاقه ایشان بررسی نقش رهبران همسطح (peer leadership)، مربیان، والدین و معلمان بر فاکتورهای روانشناختی و عملکردی ورزشکاران و دانش آموزان ورزشکار می باشد.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

قورباغه را قورت بده (1397/2/19)

جهت مطالعه دانشجویان

بیندیشید و ثروتمند شوید (1397/2/19)

جهت مطالعه دانشجویان

مدیریت یک دقیقه ای (1397/2/19)

جهت مطالعه دانشجویان

درس مدیریت عمومی2 (1397/2/19)

کارشناسی

درس مدیریت عمومی1 (1397/2/19)

کارشناسی

مدل سازی معادلات ساختاری (1393/11/21)

در این مقاله برخی نکات کاربردی وجود دارد که برای مدلسازی به شما کمک می کند.

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 31
حانیه سبزواری یوسف آباد (1398)، "طراحی الگوی جانشین پروری در ادارات ورزش و جوانان با رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
سید مجید حسینی (1398)، "آسیب‌شناسی دوره‌های ضمن خدمت معلمان تربیت‌بدنی بر اساس مدل تحلیل اهمیت-عملکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
علی فراشیانی (1398)، "تأثیر رفتار فروش اخلاقی بر کیفیت ارتباط و تمایل به حضور مجدد مشتریان باشگاه های بدن‌سازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حامد سیفی (1398)، "بررسی محدودیت‌های پیاده‌سازی مدیریت سبز در اماکن ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
نازیلا سادات فریمانه (1398)، "تاثیر کیفیت ارتباط و کنجکاوی ورزشی بر رفتارهای مصرفی هواداران فوتبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه جعفریان (1398)، "بررسی پیشایندها و پیامدهای تجربه به‌یادماندنی برند در بین تماشاچیان مسابقات ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
مجید عیدی (1397)، "تأثیر تصویر شهر میزبان بر بازدید مجدد ورزشکاران با نقش میانجی رضایت از رویدادهای ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
بنفشه پورابراهیم (1397)، "تأثیر مسئولیت اجتماعی مراکز ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت ارتباط"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه سادات حسینی نژاد (1396)، "ارتباط بین تقاضای بازار، ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی بانوان رزمی کار شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
امین الله پیل مال (1396)، "بررسی عوامل موثر بر مشارکت ورزشی مردان بدنساز شهر یاسوج بر مبنای مدل هوبارد و مانل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
حامد غائیبی سدهی (1396)، "بررسی شرایط بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی مجموعه ورزشی آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
علیرضا طاهری جندقی (1396)، "بررسی مشارکت ورزشی نوجوانان بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
مریم قبادی بصیر (1395)، "بررسی مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی: نقش موانع، استراتژی های حل موانع و انگیزش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید مشاور]
مهناز سارانی (1395)، "بررسی کیفی رویکرد مدیران ورزشی نسبت به مسائل زیست‌محیطی در اماکن ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هومن بهمن پور[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه پارسا اصل (1395)، "بررسی میزان رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام[استاد/ اساتید مشاور]
محمد نجفی (1395)، "ارتباط رفتار فروش اخلاقی با رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
رسول بصیرت (1394)، "نقش تعامل مربی – ورزشکاردرکارآمدی تیمی و رضایتمندی ورزشکاران ورزش های تیمی استان خراسان رضوی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
محمد پورجاوید (1394)، "ارتباط بین کمال گرایی مثبت، شادکامی و عملکرد ورزشی ادراک شده دانش آموزان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی قناعت (1394)، "ارتباط بین هوش معنوی، سلامت روان و تصمیم گیری اخلاقی در معلمان تربیت بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]،
سروش آریانپور (1394)، "ارتباط حمایت اجتماعی و خودکارآمدی با مشارکت ورزشکاران معلول در فعالیت های بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید مشاور]
سوسن عشوره (1393)، "رابطه سبک رهبری خدمتگزار مربیان با اعتماد به مربی و عملکرد تیم‌های ورزشی دانشگاهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
ناهید داروغه عارفی (1393)، "ارتباط مشارکت والدین با شایستگی و لذت ورزشی (مطالعه موردی نوجوانان رزمی کار استان خراسان رضوی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی ثابتی راد (1392)، "بررسی ارتباط بین هوش معنوی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی (مطالعه موردی در استان سمنان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ