احمد احمدی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

دکترای مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: امپریال کالج لندن
زمینه ها و علایق پژوهشی: جریانهای دو فازی آب و هوا، تحلیل جریانهای غیر ماندگار در شبکه لوله ها
عضویت در مجامع علمی: انجمن مهندسین عمران ایران، نظام مهندسی ساختمان، ICE - انجمن هیدرولیک ایران
افتخارات علمی و اختراعات: استاد نمونه آموزشی دانشگاه در سالهای 89، 90، 91، 94، 95، 98 و 1399 - پژوهشگر برتر دانشگاه در سالهای 92، 94 و 1395
شرح مختصر (درباره):
سوابق تحصیلی: کارشناسی: مهندسی عمران-عمران، دانشگاه فردوسی مشهد.......... کارشناسی ارشد: سازه های هیدرولیکی، دانشگاه تبریز ......... دکترای تخصصی: مهندسی عمران-هیدرولیک، امپریال کالج لندن .......... سوابق اجرائی: عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود از شهریور 1370 ........ مدیر گروه عمران از آبان 1370 تا اردیبهشت 1376 ........... سرپرست دانشکده فنی و مهندسی از خرداد 1373 تا آبان 1375 ........ رئیس دانشکده عمران و معماری از شهریور 1385 تا بهمن 1392 .......... رئیس دانشکده مهندسی عمران از بهمن 1392 تا مرداد 1397........... همکاری با مهندسین مشاور در طراحی و نظارت عالی پروژه های ملی

تلفن تماس: 02332300259
تلفن داخلی: 3299

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

Advanced Hydraulics (1397/7/22)

Applied Hydraulic Transients

Advanced Hydraulics (1392/9/6)

Cavitation in Shouts and Spillways

Advanced Hydraulics (1392/7/29)

سریز های سیفونی

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 53
حامد کریمیان علی آبادی (1398)، "تحلیل اثرات اندرکنش سیال–سازه در لوله ویسکوالاستیک بر مبنای آنالیز حوزه فرکانس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید مشاور]
بابک مجیدی کرائی (1398)، "بررسی روندتغییرات آب دهی و رسوب رودخانه مارون و پیش بینی آنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
آی صحرا آرنیازی (1398)، "بررسی حساسیت مدل کلوین ویت به فرکانس اصلی ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید مشاور]
پژمان امینیان (1398)، "مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه دهانه ورودی بر عملکرد تونل های انتقال رسوب"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا زهفروش (1398)، "مدل استنتاج هوشمند ترکیبی برای افزایش دقت عمق آب شستگی در اطراف پایه های پل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
کامران گنجی (1398)، "پهنه‌بندی و کنترل سیلاب رودخانه شهری با استفاده از GIS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید قره چلو[استاد/ اساتید راهنما]،
آرزو نیک نژاد (1397)، "بررسی اندرکنش سیال – سازه در سیستم‌های گروهی پمپاژ آب با در نظر گرفتن پدیده جدایی ستون مایع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر پارساصدر[استاد/ اساتید مشاور]
مژگان ابراهیم‌ پور (1397)، "بهینه یابی سیستم‌های پمپاژ گروهی سری و موازی در شبکه لوله‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، امیر پارساصدر[استاد/ اساتید مشاور]
الناز میرزائی (1396)، "ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان تولید انرژی برقابی نیروگاه بختیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]، سعید جمالی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین لامع (1395)، "بررسی اثرات هیدرولیکی نصب هیدروپاور در خط انتقال آب شهر بجنورد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، رمضان واقعی[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا شکری (1395)، "بررسی آزمایشگاهی و عددی تأثیر شیب کانال اصلی بر ضریب آبگذری سرریزهای جانبی لبه تیز مرکب مثلثی-مستطیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر عباس عابدینی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی عامری[استاد/ اساتید مشاور]
حسین خورشیدی میانایی (1395)، "مدلسازی عددی و آزمایشگاهی سرریزهای لبه تیز مرکب جانبی مثلثی-مثلثی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی عامری[استاد/ اساتید مشاور]
نگار قاسمی (1395)، "بررسی اثر مدل‌های چرخش عمومی هوا (AOGCM) بر چگونگی تخصیص منابع آب(مطالعه موردی: حوضه لتیان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]، پژمان یاوری[استاد/ اساتید مشاور]
ایمان صائبی حصاری (1395)، "تعیین ضریب آبگـذری سرریز های لبه تیز جـانبی مرکب مستطیلی به روشهـای عددی و آزمایشگاهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی عامری[استاد/ اساتید مشاور]
نوید عین افشار (1395)، "بررسی اندرکنش سیال- سازه به روش بدون شبکه بندی در لوله های الاستیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید راهنما]،
فائزه خلیقی (1394)، "بررسی عددی پدیده ضربه قوچ در شبکه لوله‌ها با استفاده از الگوریتم شمپاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید راهنما]،
سارا امیرگیلکی (1394)، "بررسی اندر کنش سیال- سازه با روش خطوط مشخصه ضمنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر پارساصدر (1394)، "مدلسازی عددی جریان غیرماندگار در سیستم‌های گروهی پمپاژ آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مقصودلو نژاد (1394)، "بررسی تاثیر سرعت در لوله مکش بهینه بر راندمان تخلیه رسوب روش هیدروساکشن با استفاده از مدل فیزیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، مجتبی صانعی[استاد/ اساتید راهنما]، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
افشین شهریاری (1394)، "بررسی اثرات تغییر اقلیم در منابع آب سطحی بالادست سد گلستان به کمک مدل SWAT "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، سعید گلیان[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا عیدی (1393)، "مدلسازی انتقال رسوب در مخازن سطحی به کمک روش حجم محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
وحید باقریه (1393)، "بررسی عددی برخی پارامترهای موثر بر عملکرد سرریزهای پلکانی بطور همزمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، سید علی اکبر صالحی نیشابوری[استاد/ اساتید مشاور]
روح اله زنگانه (1392)، "تاثیر تکیه گاه ویسکوالاستیک بر اندرکنش سیال- سازه در پدیده ضربه قوچ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان نعمتی (1392)، "پیش بینی عمق آبشستگی اطراف پایه پل با استفاده از هوش مصنوعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، امیر عباس عابدینی[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی طبسی (1392)، "بررسی جریان گذرا در شبکه ها بر اثر خا موش شدن پمپ های ترکیبی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
سیما خسروی راد (1392)، "مدلسازی پدیده جدایی ستون مایع با روش وجه مشترک کاویتاسیون بخاری تعمیم یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علی مجد[استاد/ اساتید مشاور]
آرش غفاریان کلاهی (1392)، "مدل سازی ریاضی ضربه قوچ در لوله های ویسکوالاستیک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید مشاور]
حمید رضا نونهال (1391)، "بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر شکل لبه دریچه بر هوادهی و توزیع غلظت هوا در پایین دست دریچه های تحتانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، محمدرضاکاویانپور[استاد/ اساتید راهنما]، رضاروشن[استاد/ اساتید مشاور]
محبوبه معصومی نیا (1391)، "بررسی پدیده اندرکنش سیال- سازه با استفاده از روش عددی گودونو غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حمید آزادی (1390)، "تحلیل دینامیکی شبکه های لوله توزیع سیال با در نظرگرفتن پدیده جدایی ستون مایع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علی مجد[استاد/ اساتید مشاور]
سید مهدی هاشمی حیدری (1390)، "شبیه سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی انحلال کارست نمکی در مخازن سدها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، محمدرضاجلیلی قاضی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، داریوش محبوب[استاد/ اساتید مشاور]
محمّدجواد منظّمی (1390)، "بررسی عددی و آزمایشگاهی تأثیر شکل لبه دریچه بر میدان جریان پایین دست دریچه های تحتانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، محمدرضاکاویانپور[استاد/ اساتید راهنما]، رضاروشن[استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نجاران طوسی (1390)، "بررسی پدیده اندرکنش سیال- سازه با روش عددی گودونو"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر اظهری (1390)، "مدلسازی آب شستگی موضعی گروه پایه های پل با شکل های هندسی مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید فضل الله ساغروانی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی[استاد/ اساتید مشاور]
شاهین اسفندیاری (1389)، "تحلیل رشد لایه آب و هوا در طول جت هواده سرریز سدها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، محمدرضا جلیلی قاضی¬زاده[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی گل محمدی (1389)، "بررسی آزمایشگاهی گرداب و آشغالگیر در آبگیرهای افقی (مطالعه موردی نیروگاه سد گتوند)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، محمدرضا جلیلی قاضی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، رضاروشن[استاد/ اساتید مشاور]
محسن امدادی (1388)، "بهینه سازی توپولوژیک مسائل دو بعدی (تنش وکرنش مسطح) با استفاده از روش تغییرات مرزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهروزحسنی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر ظریف مقدم[استاد/ اساتید مشاور]
محسن احمدنژاد (1388)، "بررسی مقایسه‌ای باربری قطعات بتن خود متراکم الیافی در تونل‌های انحرافی آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، مرتضی حسینعلی بیگی[استاد/ اساتید راهنما]، پیام شفیق[استاد/ اساتید مشاور]
فرید کاظمی راد (1388)، "تحلیل دینامیکی سدهای دو قوسی با درزهای انقباضی با استفاده از المانهای آکوستیک آب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی، رامین امینی[استاد/ اساتید راهنما]،
علی مجد (1388)، "بررسی پدیده جدایی ستون مایع در جریان‌های غیرماندگار "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، بهروز حسنی، علیرضا کرامت[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفي فيروزآبادي (1387)، "بررسی اثر میرایی امواج آکوستیک در مرزها بر تحلیل دینامیکی سد قوسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رامین امینی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، علی کیهانی[استاد/ اساتید مشاور]
مجيد فهيمي (1386)، "کنترل فعال سازه ها تحت بار دینامیکی باد (مطالعه موردی دکل آنتن برج میلاد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی کیهانی، احمد احمدی[استاد/ اساتید راهنما]، رامین امینی[استاد/ اساتید مشاور]
حمید فهمیده (1385)، "بهینه سازی شکل سدهای وزنی و تعیین محل بهبنه گالری های سد با استفاده از بهینه سازی توپولوژیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، بهروز حسنی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد احمدی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسی اعمال مدل‌های مختلف اصطکاک غیرماندگار در مدل‌های جدایی ستون مایع 1388/9/2 6 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبهمکانیک سیالات
دوشنبهمکانیک سیالاتجلسات گروه و دانشکدههیدرولیک پیشرفته
سه‌شنبههیدرولیک پیشرفتهزبان تخصصی
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: آقای مهندس شیخان سلام
ممنون از اظهار لطفتان. بریتان آرزوی سلامت و بهروزی دارم.
پاسخ: سلام آقای دکتر جلالی
از اظهار لطف شما بسیار ممنونم