آخرین بروزرسانی: 1402/8/14

شماره حساب بنیاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود :

2923082754

حساب جاری نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه

شماره کارت بانکی بنیاد خیرین 

5859-8388-0015-0694

تلفن : 32393102-023