آخرین بروزرسانی: 1402/8/14

اعضای بنیاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیرعامل: ناصر بابائی

 

اسامی اعضای هیئت امنای بنیاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

1-      دکتر محمد مهدی فاتح

2-      دکتر محمد علی مولائی

3-      حاج ناصر بابائی

4-      دکتر مهدی موسی زاده

5-      رضا افتخاری

6-      ابوالحسن قزوینی

7-      دکتر محمد مهدی افتخاری

8-      دکتر مرتض ایزدی فرد

9-      دکتر حمید اقاجانی

10-  دکتر رمضان رمضانی

11-  دکتر ابراهیم قاضی

12-  حجت الاسلام و المسلمین عباس امینی

13-  حبیب قزوینی

14-  مهندس سید محمد میرحسینی

15-  حاج علی اصغر عجم

16-  حاج افلاطون حکیمی

17-  حاج محمد علی امیری

18-  جمشید شگوهی

19-  دکتر احمد عسگری

20-  احمد افتخاری

21-  دکتر علی یونسیان

22-  مهندس سهراب میرزایی

23-  حاج عباسعلی سالک

24-  مرتضی محمدیون

25-  حاج محمود جلالی

26-  حاج عباس باباعلی

27-  دکتر ناصر صداقت زاده

28-  حجت الاسلام و المسلمین فندرسکی

29-  مهدی رحیمیان

30-  حاج احمد خدابخشیان

31-  حاج رضا اجدادی

32-  حاج ابراهیم رویانی نژاد

 

اسامی اعضای هیئت موسس بنیاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

1-دکتر محمد مهدی فاتح

2- محمد علی مولائی

3- حاج ناصر بابائی

4- دکتر ایرج پیروز

5- دکتر ناصر صداقت زاده

6-حاج ابوالحسن قزوینی

7- دکتر محمد مهدی افتخاری

 

اسامی اعضای هیئت مدیره بنیاد خیرین حامی دانشگاه صنعتی شاهرود

1-      دکتر مرتضی ایزدی فرد                  رئیس هیات مدیره

2-      دکتر مهدی موسی زاده                 نائب رئیس هیات مدیره

3-      حاج ناصر بابائی                           مدیرعامل و عضو هیات مدیره

4-      دکتر محمد علی مولائی                عضو هیات مدیره

5-      افلاطون حکیمی                          عضو هیات مدیره

6-      حبیب قزوینی                              عضو علی البدل

7-      جمشید شکوهی                        عضو علی البدل

8-      رضا افتخاری                               بازرس اصلی

9-      احمد افتخاری                             بازرس علی البدل