آخرین بروزرسانی: 1397/3/21

این دانشگاه در راه دستيابي به آرمان هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در چارچوب رهنمود هاي رهبر كبير انقلاب اسلامي (ره) و مقام معظم رهبري و قانون اساسي و بر اساس نقشه راه ترسيم شده در "سند نقشه جامع علمي كشور" مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از سال 1376 اقدام به گسترش و تقویت دوره های تحصیلات تکمیلی خود نمود به گونه اي كه اکنون با گذشت قریب به 15 سال فعالیت مستمر در این زمينه موفق به اخذ مجوز پذيرش دانشجو درحدود 100 رشته-گرایش (آموزشی - پژوهشی و آموزش محور) در دوره هاي کارشناسی ارشد و حدود 44 رشته-گرایش در دوره هاي دکتری تخصصي شده است. همچنين اين دانشگاه در راستاي تربیت و تأمین كارشناسان آگاه ، ماهر و كار آمد برای اداره امور ارگان ها و سازمان‌های كشور با مجوز شوراي گسترش آموزش عالي اقدام به تاسيس و راه اندازي مرکز آموزش‌های الکترونیکی خود در سال 1391 نموده است و هم اکنون در 5 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. همچنین پردیس خودگردان دانشگاه شاهرود در سال 1392 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی راه اندازی گردید و هم اکنون در 7 رشته – گرایش مقطع دکتری و 14 رشته- گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 

آخرین بروزرسانی: 1397/3/21

امور دانش آموختگان و مشمولين:

اهم وظايف:
1- كنترل عناوين دقيق رشته ها و گرايشهاي تحصيلي
2- پيگيري در خصوص دريافت سرفصل رشته ها و گرایشهای تحصیلی
3- نظارت بر اجراي دقيق آئين نامه ها و مقررات آموزشي مربوطه
4- كنترل مدارك فراغت از تحصيل
5- صدور گواهي نامه موقت تحصيلي
6- صدور گواهي ريز نمرات
7- صدور گواهي نامه پايان دوره دكتري
8- صدور دانشنامه تحصيلي
9- بررسي و صدور گواهي رتبه و معدل جهت ارگانها
10- ابطال معافیت تحصیلی
11- صدور تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات

 

امور خدمات آموزشي:

اهم وظايف:
1- تشكيل و تكميل پرونده آموزشی دانشجويان
2- درخواست تأييديه تحصيلي و ريز نمرات مقاطع قبلي دانشجويان از دانشگاههاي مربوطه
3- بررسي ریز نمرات دانشجويان و ثبت آنها در سيستم گلستان (در صورت لزوم)
4- صدور حكم اخراجي و يا انصرافي دانشجويان
5- مجوز دفاع از پايان نامه ارشد و رساله دكتري
6- كنترل مدارك آزمون جامع دکتری
7- انجام امور مربوط به غيبت پزشكي و كنترل مدارك مربوطه جهت طرح در کمیته غیبت دانشگاه
8- ثبت درخواست مهماني، انتقالي و مرخصي دانشجویان
9- بررسي و اعلام نظر در خصوص درخواست حذف درس به منظور طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
10- همكاري با دايره امتحانات در حضور و غياب دانشجویان
11- بررسی پرونده هاي آموزشی دانشجويان به منظور ارجاع به كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
12- بررسی درخواست معافيت تحصيلي
13- امور مربوط به خروج دانشجويان مشمول از كشور
14- ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان (فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی) و اعلام آن به نظام وظیفه
15- ثبت تاییدیه های تحصیلی دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجویان ارشد و دکتری

 


امور بورسیه ها:

1- بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان بورسیه
2- بررسی حکم بورس دانشجویان و تمدید آن
3- بررسی گزارش پیشرفت دانشجویان بورسیه
4- ارسال گزارش پیشرفت دانشجویان بورسیه به دانشگاهها و وزارتخانه

 

 

دبيرخانه:

1- دريافت و ارسال كليه نامه ها
2- ثبت و ورود و خروج نامه ها
3- تايپ و اسكن نامه ها
4- دريافت درخواست هاي دانشجويان و ثبت ورود آنها
5- انجام كليه امور مربوط به دفتر با هماهنگي مديريت تحصيلات تكميلي
6- همكاري با دايره امتحانات در حضور و غياب دانشجویان

 

بایگانی:

بایگانی پرونده های آموزشی.

دكتر منصور عرب چم جنگلی

پست سازمانی: مدير تحصیلات تکمیلی
تلفن: داخلی2344
پست الکترونیک: marab@shahroodut.ac.ir

عفت بابامحمدی

پست سازمانی: کارشناس مسئول امور دانش آموختگان
تلفن: داخلی 2343
پست الکترونیک: f.babamohammadi21@yahoo.com

مهندس جواد حسين پور

پست سازمانی: کارشناس آموزشی دانشكده مهندسي برق و مرکز آموزشهای الکترونیکی و پردیس خودگردان
تلفن: داخلي 2741
پست الکترونیک: Jhossainpoor@shahroodut.ac.ir

مهندس عليرضا خانعلي زاده

پست سازمانی: کارشناس آموزشی دانشكده هاي رياضي،فيزيك، علوم زمين و شيمي و فارغ التحصیلی دانشکده های معدن و کشاورزی
تلفن: داخلي 2662
پست الکترونیک: Alireza_geo25@yahoo.com

سمانه عرب

پست سازمانی: کارشناس آموزشی دانشکده های مهندسی شیمی و مواد و مهندسی مکانیک- موارد فرصت مطالعاتی
تلفن: داخلي 2663
پست الکترونیک: arab.amoozesh@gmail.com

مهندس غلامرضا یاقوتی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی دانشكده هاي مديريت و تربيت بدني
تلفن: داخلي 2694
پست الکترونیک:

حبیب ترابی

پست سازمانی: مسئول بایگانی و کارشناس دانشکده های معماری و آموزش زبان
تلفن: داخلي 2667
پست الکترونیک: torabi15@yahoo.com

مهدی اشراقی

پست سازمانی: مسئول دفتر و دبيرخانه
تلفن: داخلی 2344
پست الکترونیک:

دانشگاه دبیرخانه تحصیلات تکمیلی

پست سازمانی: شماره فکس 02332397600 - تلفن دانشگاه 9-02332392204
تلفن: 02332397600
پست الکترونیک:

حسن آریانی محمدیه

پست سازمانی: کارشناس آموزشی امور دانش آموختگان و دانشکده مهندسی معدن
تلفن: داخلی 2665
پست الکترونیک:

مهندس حمیدرضا لطفی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی دانشکده های مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و مهندسی کشاورزی
تلفن: داخلی2709
پست الکترونیک: hamidreza.lotfi97@gmail.com
آخرین بروزرسانی: 1396/11/2
  • شورای تحصیلات تکمیلی

 

اهم وظایف:

 

1- همكاري با معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي مؤسسه جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي مؤسسه، تصميمات هيأت رئيسه و آئين نامه ها و برنامه هاي مصوب.

 

2- تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي (سرفصل) به شوراي مؤسسه از جمله:


    2-1- برنامه هاي آموزشي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري.
    2-2- پيشنهاد تغييرات لازم در نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چارچوب ضوابط مصوب.
    2-3- بررسي آئين نامه هاي تحصيلات تكميلي و اظهار نظر در باره آنها.
    2-4- پيشنهاد طرح هاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت به شوراي مؤسسه.
    2-5- برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تكميلي و ارائه آن به شوراي مؤسسه.

 

3- بررسي و اظهار نظر در باره مسائلي كه توسط شوراي مؤسسه يا معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه به شورا ارجاع مي شود.

 

4- بررسي كيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در مؤسسه و بررسي كيفيت آموزشي اعضاي هيأت علمي فعال در اين دوره ها و ارائه گزارش آن به شوراي مؤسسه.

 

5- بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي تحصيلات تكميلي جديد و ارائه آن به شورای مؤسسه.

 

6- تدوين گزارش هاي دوره اي و تحليلي از وضعيت رشته ها، مقاطع و برنامه هاي آموزشي در موضوعات مختلف و پيشنهاد راه كارهاي عملي جهت بهبود وظعيت موجود و ارائه به شوراي تحصيلات تكميلي و شوراي دانشگاه.

آخرین بروزرسانی: 1400/1/18
 اطلاعیه پذیرش بدون آزمون دکتری سال 1400 دانشگاه علامه دانلود
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون ارشد دانشگاه شهاب دانش دانلود
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان روزانه بهره مند از آموزش رایگان دانلود
اطلاعیه قابل توجه دانشجویان روزانه بهره مند از آموزش رایگان، نحوه درخواست دانلود
 
 
اطلاعیه مرکز چاپ و نشر دانشگاه جهت چاپ و تکثیر پایان نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در قطع کتاب  دانلود
 

فرایند درخواست خروج از کشور (1396/7/15)

فرایند درخواست خروج از کشور پیوست 2

فرایند درخواست خروج از کشور (1396/7/15)

فرایند درخواست خروج از کشور پیوست 1

فرایند درخواست خروج از کشور (1396/7/15)

فرایند درخواست خروج از کشور دانشجویان ارشد و دکتری

عناوین فارسی و انگلیسی دانشکده¬ها و رشته گرایش¬ها جدید (1395/12/8)

عناوین فارسی و انگلیسی دانشکده ها و رشته گرایش ها برای درج در روی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری- جدید

عناوین فارسی و انگلیسی دانشکده¬ها و رشته گرایش¬ها (1395/11/23)

عناوین فارسی و انگلیسی دانشکده ها و رشته گرایش ها برای درج در روی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

راهنمای پذیرش غیر حضوری دکتری تکمیل ظرفیت 95 (1395/11/22)

راهنمای پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان دکتری تخصصی مرحله تکمیل ظرفیت سال تحصیلی 96- 95

خبرنامه عطف (1395/5/26)

خبرنامه عطف

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر در مقطع دکتری از تسهیلات جایزه شهید احدی (1395/4/23)

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر در مقطع دکتری از تسهیلات جایزه شهید احدی

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر در مقطع دکتری از تسهیلات جایزه شهید احدی (1395/4/23)

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر در مقطع دکتری از تسهیلات جایزه شهید احدی

جدول هزینه های جانبی قابل اخذ از دانشجویان (1395/4/2)

جدول هزینه های قابل اخذ از دانشجویان در خصوص ارائه خدمات جانبی

فدراسیون سرآمدان علمی ایران (1394/10/26)

راه اندازی فدراسیون سرآمدان علمی ایران

مصوبات جلسه شورای طرح و برنامه ستادشاهد (1394/9/23)

مصوبات جلسه شورای طرح و برنامه ستادشاهدو ایثارگر در دولت یازدهم

اطلاعیه بدهکاری دانش آموختگان قبل از سال 79 (1394/4/21)

اطلاعیه بدهکاری دانش آموختگان قبل از سال 79

شیوه نامه شرایط راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشدو رساله دکتری (1393/12/6)

شیوه نامه شرایط راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشدو رساله دکتری (مصوب جلسه چهارم شورای دانشگاه مورخ 96/10/03)

فرایندهای خدمات آموزشی در تحصیلات تکمیلی (1393/9/1)

فرایندهای در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی (1393/3/26)

برگ مشخصات بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان ورود به دانشگاه (کارشناسی ارشد)

درخواست همکاری استاد راهنما يا مشاور (1393/3/26)

فرم درخواست همکاري به عنوان استاد راهنما يا مشاوره پايان نامه هاي کارشناسي ارشد يا دکتري در ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي

آخرین بروزرسانی: 1400/6/11


 

آیین نامه های آموزشی 

آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی97 به بعد  ویرایش تیر 99
آئین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ورودی97 به بعد ویرایش اسفند 98
آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ورودی 94به بعد دانلود
 آئین نامه آموزشی دوره های دکتری دانلود
آئین نامه آموزشی دوره های دکتری ورودی های 95 به بعد دانلود
آموزشهای الکترونیکی
نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی دانلود
 آیین نامه دوره های آموزش الکترونیکی  دانلود
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان  
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد دانلود
شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانلود
 آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دوره دکتری  دانلود
 اصلاحیه آیین نامه بدون آزمون دکتری دانلود 
شیوه نامه اجرایی پذیرش بدون آزمون دکتری  دانلود 
  آیین نامه انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور
آیین نامه انتقال خارج به داخل کشور دانشجویان ایرانی دانلود
 نحوه درخواست انتقال به دانشگاههای داخل کشور  دانلود
 آیین نامه اجرایی اعطای پژوهانه رساله  دانلود
 آیین نامه اعطای بورس برای ارتقای سطح علمی مربیان  دانلود
 آیین نامه ستاد شاهد و ایثارگر(ارشدودکتری)  دانلود
آئین نامه ستاد شاهد و ایثارگر (الحاقیه جدید) دانلود
  فرمها
 فرمهای آموزشی ارشد شامل(حذف نیمسال، حذف  تکدرس گزارش پیشرفت و تمدید سنوات)  دانلود
 فرمهای نمره کارشناسی ارشد و دفاع از پایان نامه  دانلود
فرمهای پروپوزال ارشد دانلود
 فرمهای نمره دفاع از رساله دکتری برای تمام ورودیها  دانلود
 فرمهای آموزشی دکتری(شامل تعیین استاد راهنما گزارش پیشرفت تمدید سنوات)  دانلود
 فرمهای پروپوزال دکتری  دانلود
 فرمهای مربوط به صحافی رساله دکتری دانلود
فرم درخواست همکاری به عنوان استادراهنما در سایر دانشگاه ها دانلود
دستورالعمل ها    
 دستورالعمل معرفی به استاد دانلود
 فرمهای معرفی به استاد  دانلود
 دستورالعمل تغییر شیوه آموزشی  دانلود
 دستورالعمل نحوه معادل سازی دروس  دانلود
شیوه نامه تدوین پایان نامه و رساله تحصیلات تکمیلی لینک دانلود
شیوه نامه برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد/ رساله دکتری دانلود
دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان  دانلود
فرصت مطالعاتی
فرایند فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری دانلود
مراحل انجام فرصت مطالعاتی لینک دانلود
 شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی (قدیم)  لینک دانلود
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور سال 1400 دانلود
فرم های فرصت مطالعاتی  دانلود
تعهد محضری 

دانلود لینک تعهد کارمندی

 فرمهای وثیقه ملکی

دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان  جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان_1

آخرین بروزرسانی: 1399/3/19
 گواهینامه موقت پایان تحصیلات                                                                
راهنمای ارسال پستی مدرک موقت پایان تحصیلات                                                           راهنمای ثبت دریافت پستی مدرک جهت سایت تحصیلات تکمیلی
دانشنامه و ریزنمرات                                                         
شرایط دریافت دانشنامه وریزنمرات                                                                                 دانلود
دستورالعمل جامع آموزش رایگان  دانلود
فرم درخواست دانشنامه و ریزنمرات                                                                                 دانلود
تاییدیه تحصیلی دانش آموختگان                                                   
شرایط صدور و ارسال تاییدیه تحصیلی                                                                                  دانلود
فرم تعهد محضری                                                                                   دانلود
صدور مدارک تحصیلی المثنی                                                   
مدارک لازم جهت صدور المثنی مدارک                                                                               دانلود
فرم تعهد                                                                                   دانلود
فرم استشهاد محلی                                                                                               دانلود
فرم آگهی  مفقودی                                                                                   دانلود
   
   
   
   

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دانشکده عمران

مهندسی معماری

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

آخرین بروزرسانی: 1399/3/19