فرج الله فردوست

استادیار دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی زمین شناسی اقتصادی-ژئوشیمی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه دولتی مسکو
زمینه ها و علایق پژوهشی: کانی شناسی و ژنرکانسار
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن زمین شناسی ایران و انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
دیپلم تجربی از دبیرستان دانش، شهرستان بجنورد در سال 1362، با معدل 5/18. لیسانس زمین شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1366 با معدل 17.5. کارشناسی ارشد در گرایش زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه تربیت معلم تهران، سال 1371 با معدل 17.5. دکترای تخصصی در گرایش زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی از دانشگاه دولتی مسکو، سال 1383 با رتبه عالی. سابقه تدریس در دانشگاه شاهرود، گروه زمین شناسی از سال 1371 تا کنون.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 42
عطیه نجیب (1398)، "مطالعه ژئوشیمیایی نهشته‌های تبخیری پلایای‌حاج‌علی‌قلی و ارزیابی اقتصادی آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، عبدالعظیم حاج ملاعلی[استاد/ اساتید مشاور]
شیوا مسکینی سیاهمرد (1398)، "کانی شناسی، ژئوشیمی، الگوی تشکیل کانسار مس قیصری، جنوب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]،
یونس سرنخشی (1398)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس کلوت بلند، جنوب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، مهدی رضایی کهخائی[استاد/ اساتید راهنما]،
سجاد هابیلی سبزوئیه (1398)، "کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس کلواری، شمال شهربابک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، علی الهی[استاد/ اساتید مشاور]
حدیثه آقائی قوجه (1398)، "زمین شناسی، پیدایش، ویژگی های صنعتی و بهسازی آگات های فردوس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی رضایی کهخائی، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
یگانه خرم تاش (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و نحوه تشکیل کانسار مس ساغری، جنوب شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
راضیه مهابادی (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی پیدایش کانسار مس آبگاره، جنوب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
علی جنیدی (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی پیدایش کانسار مس ریزاب، شمال غرب بردسکن ، استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا صبوری (1397)، "کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آنتیموان حیدر آباد، شمال غرب زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، محمد بومری، محمودرضا کهرازهی[استاد/ اساتید مشاور]
نازنین محمودزاده (1397)، "ارزیابی سنگ منشأ پابده در برخی از میادین نفتی جنوب غرب ایران بر اساس نتایج GC و GC-MS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، سید رضا قوامی ریابی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
الهام محمودی اقدم (1397)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی رخداد کانه زایی مس پارسیان (شمال غرب طرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی جعفرزاده[استاد/ اساتید مشاور]
الهام زند خوانیان (1396)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس دره تخت (جنوب ازنا- استان لرستان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، احدالله واضلی اولادی[استاد/ اساتید مشاور]
غلامرضا مظلوم (1396)، "کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار آنتیموان لخشک، شمال‌غرب زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، محمودرضا کهرازهی[استاد/ اساتید مشاور]
افسانه سلطانی (1395)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس ابری، رهبری و چشمه مرضیه، شمال غرب درونه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه عابدینی مقانکی (1395)، "کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسارآهن زردکوه، شمال غرب بردسکن، خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
اکبر عبدالهی حیدرباغی (1395)، "زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار مس و آهن رباعی ، جنوب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدیه مصدق (1394)، "کانی شناسی، زمین شیمی و الگوی پیدایش کانسار منگنز هلالان ، منطقه معلمان، جنوب دامغان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، اسدالله صفری[استاد/ اساتید مشاور]
حسن بسطامی (1394)، "کانی شناسی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار بوکسیت تاش، شمال غرب شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
اکرم رجایی قهرمانلو (1394)، "کانی شناسی، زمین شیمی و الگوی پیدایش کانسار آهن زیدر، شرق میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه صالحی نسب (1394)، "کانی شناسی، زمین شیمی و الگوی پیدایش کانسار مس- سلستیت بند قیچی منطقه ترود، جنوب شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
ملیحه حمیدی ژاله (1393)، "بررسی توان هیدروکربن‌زایی شیل‌های سازند شمشک منطقه دهملا، شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، احمدرضاربانی[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام ناهیدی فر (1393)، "کانی‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس دیان (جنوب دامغان)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم شهری (1390)، "بررسی اسکارن زایی، متاسوماتیسم و کانه زایی مرتبط با آن در منطقه زرتول شمال شرق سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
محسن محمودی¬نیکو (1390)، " ارزیابی اثرات زیست محیطی کانسار پلی متال (سرب، روی، مس، نقره و طلا) چشمه حافظ، منطقه ترود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست، فردین موسیوند[استاد/ اساتید راهنما]، افشین قشلاقی[استاد/ اساتید مشاور]
ندا جنتی (1390)، "پترونژ کانسار سرب و روی چشمه حافظ(ترود)، ایران مرکزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان[استاد/ اساتید مشاور]
مجید محمودی¬نیا (1389)، "مطالعه کانی شناسی و ژنژ کانسار سرب و روی یورت بابا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا دلاور (1389)، "پترولوژی و ژئوشیمی گنبدهای ساب ولکانیک جنوب غرب بیرجند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید راهنما]، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین گلی خطیر (1389)، "پتروژنز و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی زون فریمان تربت- جام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد/ اساتید راهنما]، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عابدي (1388)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتوئیدی جنوب غرب میامی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
زری بلاغی (1387)، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین جنوب بهاباد (بافق- یزد)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود صادقیان، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
حمیدرضا شجاعی (1387)، "پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی پلیوسن منطقۀ بایگ، شمال غرب تربت حیدریه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین مهدی زاده شهری(استاد بازنشسته)[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
مصطفی مشکین (1386)، "مطالعه رخساره ها و پتروژنز سنگهای آتشفشانی منطقه زرشک-سلطان قیس، شمال قزوین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی، عباس آسیابانها[استاد/ اساتید راهنما]، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
الهام شاه حسینی (1386)، "پترولوژی، ژئوشیمی و پتانسیل کانه زایی سنگهای آذرین شمال و شمال شرق سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عابدپور (1385)، "پترولوژی و ژئوشیمی توده نفوذی کوه گبری و هاله دگرگونی اطراف آن، شرق رفسنجان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب الله قاسمی، حمید احمدی پور[استاد/ اساتید راهنما]، محمود صادقیان، فرج الله فردوست[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ