هادی باقری

استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دکتری مدیریت ورزشی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: بازاریابی ورزشی/مدیریت فوتبال
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

آیتم های امتحان عملی (1399/4/12)

فیلم آیتمهای امتحان عملی/فقط آیتمهای موجود در فایل PDF جزء امتحان خواهد بود

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 20
سمیرا زمانیان یزدی (1398)، "مطالعه عوامل انگیزاننده هواداران ورزشی برای مشارکت در صفحات مجازی باشگاه های فوتبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور]
حامد سیفی (1398)، "بررسی محدودیت‌های پیاده‌سازی مدیریت سبز در اماکن ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
نازیلا سادات فریمانه (1398)، "تاثیر کیفیت ارتباط و کنجکاوی ورزشی بر رفتارهای مصرفی هواداران فوتبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید مشاور]
سمیه جعفریان (1398)، "بررسی پیشایندها و پیامدهای تجربه به‌یادماندنی برند در بین تماشاچیان مسابقات ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
محدباقر تیموری (1397)، "ارتباط بین عدالت سازمانی و اشتیاق شغلی با وفاداری سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
احسان باغبان باغستان (1397)، "تأثیر بازاریابی سبز بر تصویر برند و تمایل به خرید محصولات ورزشی (مطالعه موردی: برند مجید)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری [استاد/ اساتید راهنما]، علی ناظمی [استاد/ اساتید مشاور]
رضا دلفانی (1397)، "ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های بدنسازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
سید هادی رضوی تبادکان (1397)، "ارتباط بین مشارکت ورزشی با هویت ورزشی و سرمایه اجتماعی دوچرخه سواران تفریحی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
فرزانه نجم آبادی (1397)، "تأثیر کیفیت خدمات و ارزش ادراک‌شده بر تمایلات رفتاری مشتریان با نقش میانجی تصویر مقصد در پارک‌های آبی مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری [استاد/ اساتید راهنما]، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سادات حسینی نژاد (1396)، "ارتباط بین تقاضای بازار، ارزش ادراک شده و تعهد ورزشی بانوان رزمی کار شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
امید رمضانی آب بخش (1396)، "اثر کیفیت ارتباط بر ارزش طول عمر مشتری و تبلیغات شفاهی مشتریان استخرهای خصوصی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
محسن رضوی (1396)، "بررسی ارتباط بین شفافیت نقش، رضایتمندی و تعهد داوطلبان سیزدهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پسر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
علی اصغر کردلو (1395)، "شناسایی و اولویت بندی ریسک‌های برگزاری رویدادهای ورزشی(المپیادهای دانشجویی)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد نجفی (1395)، "ارتباط رفتار فروش اخلاقی با رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های خصوصی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد بارانی (1395)، "بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین مینایی (1395)، "بررسی نقش هوش اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارگران ورزشکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهربانو امام وردی (1395)، "بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ