حبیب احمدی

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

دکتری تخصصی مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه ها و علایق پژوهشی: بررسی ارتعاشات سیستم های خطی و غیر خطی و بررسی راهکارهای بهبود اثرات مضر آن، کنترل ارتعاشات، عیب یابی بکمک بررسی ارتعاشات در سیستم ها، کنترل سیستم های غیرخطی، مدل سازی و کنترل فازی سیستم های دینامیکی، مدلسازی و کنترل ربات و ادوات مکاترونیکی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
فارغ التحصیل از دانشگاه فردوسی در مقطع کارشناسی(طراحی جامدات)، دانشگاه صنعتی اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری(طراحی کاربردی). از سال 90 عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود . از سال 79 تا 90 ارتباط کاری با واحدهای مختلف صنعتی در حوزه های تولید، کیفیت، تحقیق ، سیستم های مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی، Email: habibahmadif@shahroodut.ac.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1398/11/10)

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 43
علی‌اصغر مهدیزاده سولا (1400)، "کنترل اندازه قطرات در یک کانال میکرو با تنظیم دبی پمپ سرنگ با استفاده از الگوریتم کنترل مود لغزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی نظری، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محسن نظری [استاد/ اساتید مشاور]
علی قاسمی (1400)، "تحلیل دینامیکی و پیاده سازی کنترلی ربات موازی فضایی 3PSS"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد، حبیب احمدی، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید راهنما]،
عباس رحمتی (1399)، "بهینه‌سازی سینماتیکی موتور ‌استرلینگ مدل آلفا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی واردی کولایی، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین احمدی [استاد/ اساتید مشاور]
سینا کریمی (1399)، "تحلیل رزونانس غیرخطی غشای مستطیلی هایپرالاستیک بر بستر الاستیک غیرخطی تحت تحریک خارجی هارمونیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
مهناز شریف نیا (1399)، "طراحی کنترل‌کننده به روش مودلغزشی مرتبه‌دوم کسری برای ربات‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
اشکان هراتی نژاد (1399)، "طراحی کنترل مد لغزشی با پیاده سازی الگوریتم فوق پیچشی برای ربات موازی دلتا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی، امیر جلالی [استاد/ اساتید راهنما]،
علی اکبر بیات (1398)، "تحلیل رزونانس اولیه پوسته‌های استوانه‌ای ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت تحریک خارجی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر جلالی، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
بابک سارانی (1398)، "طراحی یک محرکه امپدانس متغیر جدید برای مفصل زانوی ربات توانبخشی پوشیدنی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
آرش خلعتبری (1398)، "تحلیل اثر پتانسیل های محلی و عمومی چاه غیرخطی انرژی بر روی جذب انرژی ارتعاشی سیستم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر جلالی، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
یاسمن هلاکوئی (1398)، "بهبود عملکرد کنترل موقعیت موتور القایی سه‌فاز با استفاده از تکنیک کنترل مُد لغزشی مرتبه بالا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، امیر حسن نیا [استاد/ اساتید مشاور]
فرزین پرهام (1397)، "کنترل ارتعاشات تیر مدرج تابعی در حضور نامعینی تحت بارگذاری پریودیک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی، مهدی بامداد [استاد/ اساتید راهنما]،
عباس یاری (1397)، "الگوبرداری از نیروهای انسان برای کنترل حرکت ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
آیدین زردست (1397)، "مدل سازی و کنترل ربات دلتای 6 درجه آزادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]،
حمید آریس (1397)، "طراحی، ساخت و کنترل ربات دلتای 6 درجه آزادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، هادی پروز [استاد/ اساتید مشاور]
مسعود عبدالمحمدی (1397)، "استفاده از عملگر مغناطیسی برای کنترل فعال سیستم جرم- فنر- دمپر شامل جاذب ارتعاشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی، سید مجتبی واردی کولایی [استاد/ اساتید راهنما]، جواد قالیبافان [استاد/ اساتید مشاور]
سوسن یوسفی (1395)، "تحلیل و کنترل پرش در حرکت پانتوگراف سه درجه آزادی غیرخطی روی تیر غیرخطی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، اردشیر کرمی محمدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی جلالی (1395)، "کنترل مقاوم جستجوگر ژیروسکوپ آزاد در مود پویش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی گراوند (1395)، "کاهش ارتعاشات تیر توسط جاذب فعال تحت اثر نوسانگر متحرک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عقیل کی منش (1394)، "طراحی و کنترل امپدانس ربات موازی جهت توان بخشی مچ پا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بامداد [استاد/ اساتید راهنما]، حبیب احمدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حامد خسروی (1394)، "مدل سازی و کنترل غیرخطی مقاوم برای سیستم تعلیق فعال خودرو کامل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسام خوافی (1393)، "کنترل راه رفتن ربات دوپای سه بعدی با در نظرگرفتن دوران پنجه پا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی بامداد [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایمان حسینی (1393)، "گرفتن ایمن یک جسم با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی توسط گریپر ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هانیه اسماعیلی (1393)، "جبران سازی لغزش رخ‌داده در گرفتن اجسام توسط پنجه ی ربات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد مهدی فاتح [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد کفراشی (1393)، "مدل‌سازی و کنترل جستجوگر ژیروسکوپ آزاد با عملگر الکترومغناطیسی در مد پویش"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حبیب احمدی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عاروان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه*
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: ترم 3981هماهنگی از طریق: habibahmadif@shahroodut.ac.ir habibahmadif@gmail.com

پرسش و پاسخ