امیر بذرافشان مقدم

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید با هنر کرمان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز عددی، ژئوتکنیک لرزه ای، موجک
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات امنای همایشها و رویدادهای علمی مهندسی ژئوتکنیک، عضو انجمن ژئوتکنیک ایران، عضو انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 1382 - کارشناسی ارشد: ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف 1384 - دکتری: ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Mar-10)
33

Citations

3

h-index

1

i10-index

0

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Apr-20)
28

Citations

3

h-index

8

Co-authors

1

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 38
عرفان شرفی (1402)، "پهنه‌بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی خاک شهر شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
امیرحسین سلیمانی (1402)، "بررسی عملکرد پی های حلقوی حین وقوع روانگرایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
سارا یزدانی (1401)، "آنالیز عددی پایداری شیروانی های واقع بر خاک های فروریزشی در معرض بارش باران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم، علی اخترپور [استاد/ اساتید راهنما]،
سید سجاد حسینی کیا (1401)، "آنالیز دیوارهای حائل بر اساس قابلیت اعتماد با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
بهزاد قربانی (1401)، "تعیین مخرب ترین زلزله در جهت طراحی مخازن نفتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
زیبا مرادزاده اسکندری (1400)، "بهسازی خاک فروریزشی با گرانول U-PVC "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان خزاعی (1399)، "تعیین نوع خاک منطقه با استفاده از نسبت های مؤلفه ی قائم و افقی زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد شامخی امیری [استاد/ اساتید راهنما]، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید مشاور]
حسن نیک پور (1399)، "آنالیز غیرخطی پاسخ زمین با استفاده از روش تئوری میدان تصادفی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
میلاد محسنی نامقی (1399)، "بررسی تأثیر سربار بر نشست خاک تثبیت ‌شده با پلی‌یورتان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حسین نخعی (1398)، "ارزیابی اثر اتساع بر نشست سازه هنگام وقوع روانگرایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
داود شیخ (1398)، "بررسی تاثیر وقوع روانگرایی در عمق بر حرکات لرزه ای زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
بهزاد حمیدی (1397)، "آنالیز پاسخ زمین در زمین های بهسازی شده موضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اسما مبشری (1396)، " مطالعه رفتار تحکیمی خاک رس پلیمری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رامین کامران دیسفانی (1396)، "تخمین وقوع روانگرایی به کمک آنالیز موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
احسان معینی (1396)، "بررسی رفتار برشی خاک در برابر شوینده های آنزیم دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسن سبحانی (1395)، "تاثیر عمق بر انتخاب سیستم طراحی مناسب دیوار حایل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مجتبی رستگار (1395)، "حل معادله تحکیم با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ایلیا آقاسی زاده شعرباف (1395)، "حل معادله تراوش با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد حسینی بای (1395)، "اثرات ساخت سازه های بلند بر روی توابع تشدید خاک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: آدرس ایمیل در همین پروفایل قابل مشاهده استbazrafshan.uni@gmail.com