امیر بذرافشان مقدم

استادیار دانشکده مهندسی عمران

دکتری مهندسی عمران خاک و پی (ژئوتکنیک)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهید با هنر کرمان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آنالیز عددی، ژئوتکنیک لرزه ای، موجک
عضویت در مجامع علمی: عضو هیات امنای همایشها و رویدادهای علمی مهندسی ژئوتکنیک، عضو انجمن ژئوتکنیک ایران، عضو انجمن بین المللی مکانیک خاک و مهندسی ژئوتکنیک
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
کارشناسی: مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد 1382 - کارشناسی ارشد: ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف 1384 - دکتری: ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان 1391

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 25
مجید سلیم اسدی (1398)، "بررسی تاثیر فشرده سازی داده های شتاب نگاشت زلزله در مسائل ژئوتکنیک لرزه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین بهنام سارنگ (1398)، "استفاده از روش PFA در تخمین پایداری دیوار حائل در هنگام وقوع زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد حسین نخعی (1398)، "ارزیابی اثر اتساع بر نشست سازه هنگام وقوع روانگرایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
نوید شاملو مقدم (1398)، "معرفی روش جدید در آنالیز تحکیم غیر خطی خاک های رسی اشباع"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم، مجید عرفانیان اورعی[استاد/ اساتید راهنما]،
سینا احمری (1398)، " کاهش پاسخ لرزه ای سازه ها در حین وقوع زلزله با استفاده از تولید کننده موج"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
داود شیخ (1398)، "بررسی تاثیر وقوع روانگرایی در عمق بر حرکات لرزه ای زمین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
بهزاد حمیدی (1397)، "آنالیز پاسخ زمین در زمین های بهسازی شده موضعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
رویا رحمتیان (1397)، "بررسی تاثیر ساختگاه بر حرکات قوی زمین، مطالعه موردی شهرستان شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد تحویلی (1397)، "بررسی آزمایشگاهی رفتار شمع تحت بارگذاری محوری چرخه‌ای در ماسه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم، جعفر بلوری بزاز[استاد/ اساتید راهنما]،
بابک پیراسته (1396)، "بررسی رفتار ردیف شمع در پایداری زمین‌لغزش‌های بزرگ تحت اثر بار زلزله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
اسما مبشری (1396)، " مطالعه رفتار تحکیمی خاک رس پلیمری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
رامین کامران دیسفانی (1396)، "تخمین وقوع روانگرایی به کمک آنالیز موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید شهنازی مقدم (1396)، "اندرکنش گروه شمع-خاک رس در رفتار لرزه ای گروه شمع بتنی با در نظر گرفتن آب زیرزمینی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مهدی فرهادی (1396)، "بررسی و آنالیز برگشتی تغییر شکلها در گودهای عمیق جهت انتخاب مناسب پارامترهای الاستیک خاک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
احسان معینی (1396)، "بررسی رفتار برشی خاک در برابر شوینده های آنزیم دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا رفائی (1395)، "تاثیر ایجاد صفحات فومی در زیر پی بر کاهش نشست های لرزه ای ساختمان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن سبحانی (1395)، "تاثیر عمق بر انتخاب سیستم طراحی مناسب دیوار حایل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی رستگار (1395)، "حل معادله تحکیم با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی[استاد/ اساتید مشاور]
ایلیا آقاسی زاده شعرباف (1395)، "حل معادله تراوش با استفاده از موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، مجید عرفانیان اورعی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد حسینی بای (1395)، "اثرات ساخت سازه های بلند بر روی توابع تشدید خاک "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،
جواد کریمیان (1394)، "ارزیابی لرزه‌ای نشست سطح زمین در مجاورت دیوارهای خاکی پایدارسازی شده مکانیکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امیر بذرافشان مقدم[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.