فاطمه مصدرالامور

استادیار دانشکده شیمی

دکتری

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه ولنگنگ، استراليا
زمینه ها و علایق پژوهشی: سنتز، بررسی خواص و کاربردهای پلیمرهای هادی به صورت فیلم و نانوساختار - تهیه و مطالعه حسگرهای الکتروشیمیایی برای اندازه گیری آلاینده های مختلف - تهیه و مطالعه جاذب های اصلاح شده برای حذف آلاینده های مختلف
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-May-07)
382

Citations

10

h-index

22

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/24)

فیلم تدریس فصل 12 بخش دوم

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/24)

فیلم تدریس فصل 12 بخش اول

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/17)

فیلم تدریس فصل 11- قسمت چهارم- توضیح ضرایب آلفا

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/17)

فیلم تدریس فصل 11- قسمت سوم- اثر pH بر انحلال پذیری

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/17)

فیلم تدریس فصل 11- قسمت دوم- انحلال پذیری هیدروکسیدهای فلزی

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/12)

فیلم تدریس فصل 11- قسمت اول(مثالهای 1 تا 4)

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/2/4)

فیلم تدریس بافرها

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1403/1/20)

فیلم تدریس محاسبه حلالیت- فصل 9 اسکوگ

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1403/1/18)

فیلم تدریس سینتیک-1

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1403/1/18)

فیلم تدریس سینتیک-2- رابطه غلظت-زمان

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1402/3/8)

فیلم تدریس تیتراسیون رسوبی

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1402/2/27)

فیلم تدریس فصل11- به دست آوردن رابطه حلالیت نقره کلرید بر حسب [-Cl]- مثال 9

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/8/22)

فیلم آموزش مشتق گیری از داده های تیتراسیون

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/7/26)

فیلم تئوری آزمایش کولومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/7/26)

فیلم آموزش رسم منحنی تیتراسیون هدایت سنجی در excel

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/7/26)

فیلم تئوری آزمایش بی آمپرومتری

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/3/18)

فیلم تدریس فصل 10- فعالیت

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه مهندسی (1401/3/18)

فیلم مربوط به محاسبات تیتراسیون اسید ضعیف با باز قوی از فصل 14

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/3/15)

فیلم تدریس فصل 15- قسمت اول

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/3/12)

فیلم تدریس فصل15-قسمت 3

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/3/12)

فیلم تدریس فصل15-قسمت 2

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/3/9)

فیلم تدریس تیتراسیون رسوبی

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/2/27)

فیلم تدریس فصل 12- وزن سنجی- قسمت دوم

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/2/27)

فیلم تدریس فصل 12- وزن سنجی- قسمت اول

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/2/24)

تدریس فصل11- قسمت آخر- جداسازی یونها. لطفا متن فیلم را درقسمت تمرین ارسال نمایید.

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه مهندسی (1401/2/24)

تدریس فصل11- موازنه جرم و بار. لطفا متن فیلم را درقسمت تمرین ارسال نمایید.

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/2/19)

تدریس فصل11- محاسبه حلالیت نقره کربنات- تعریف و محاسبه مقادیر آلفا. لطفا متن فیلم را درقسمت تمرین ارسال نمایید.

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/2/12)

تدریس فصل11- محاسبه حلالیت هیدروکسیدهای فلزی. لطفا متن فیلم را درقسمت تمرین ارسال نمایید.

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/1/30)

فیلم انجام آزمایش بی آمپرومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/1/21)

فیلم روش و انجام آزمایش هدایت سنجی

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/1/15)

فیلم انجام آزمایش گراویمتری

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1401/1/15)

فیلم تدریس فصل 9- تعادل رسوبی با سلام. فیلم را مشاهده فرمایید و خلاصه آن را تا ساعت 23:30 روز شنبه 1400/12/21 در قسمت تمارین ارسال نمایید.

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1401/1/15)

فیلم روش و انجام آزمایش پتانسیومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1400/12/12)

فیلم انجام آزمایش کولومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1400/12/12)

فیلم روش آزمایش کولومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1400/12/12)

فیلم تئوری آزمایش کولومتری

قابل توجه دانشجویان آز شیمی تجزیه 2 (1400/12/3)

فیلم انجام آزمایش pH-متری

ch 17- part 2 video (1400/4/3)

دانشجویان شیمی تجزیه

ch 17- part 1 video (1400/4/3)

دانشجویان شیمی تجزیه 1

ch 15 part 3 video (1400/3/26)

ch 15 pdf (1400/3/22)

ch 15 - part 2 video (1400/3/21)

ch 15 - part 1 video (1400/3/21)

17 pdf ch (1400/3/21)

ch14-part 2 (1400/3/19)

ch 13 p titr (1400/3/8)

ch 13 part 2 (1400/3/5)

ch 13 part1 (1400/3/5)

شیمی تجزیه 1

ch 19 part 3 (1400/3/5)

ch 19 part 2 (1400/3/5)

ch 19 buffer (1400/3/5)

ch 12 part 2 video (1400/3/4)

ch 12 part 1 video (1400/3/4)

ch 13 (1400/3/3)

coulometry theory (1400/2/28)

chapter 11 part 7 (1400/2/26)

قابل توجه دانشجویان تجزیه1 (1400/2/21)

chapter 11 part 6

قابل توجه دانشجویان تجزیه1 (1400/2/21)

Chapter 11- part 5

ch 19 buffer (1400/2/15)

b acid base 4 (1400/2/15)

b acid base 3 (1400/2/15)

acid base 4 (1400/2/15)

b acid base 2 (1400/2/15)

acid base 3 (1400/2/15)

acid base 1b (1400/2/14)

acid base 2 (1400/2/14)

acid base 1 (1400/2/14)

chromatometry-data (1400/2/13)

chromatometry-method (1400/2/13)

chromatometry-theory (1400/2/13)

iodometry theory (1400/2/5)

2 (1400/2/5)

1 (1400/2/5)

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1400/2/4)

فیلم تدریس سینتیک. قسمت دوم

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1400/2/4)

فیلم تدریس فصل 10- فعالیت

2kin (1400/1/31)

solubility 9 (1400/1/28)

caco3 method (1400/1/24)

paper (1399/12/28)

قابل توجه دانشجویان درس طیف سنجی مولکولی (1399/10/23)

اسلایدهای فصل 16-رامان

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2-تمرین فصل الکتروشیمی (1399/10/21)

سلام. لطفا 8 مسئله ی انتخاب شده را حل و تا روز قبل از امتحان پایان ترم به آدرس های ایمیل زیر به صورت همزمان (با استفاده از To و Cc) ارسال نمایید. تصاویر پاسخ را به صورت یک فایل pdf ارسال نمایید. با تشکر .sisvandrajabi@gmail.com masdar@shahroodut.ac.ir

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/10/21)

با سلام. لطفا تستهای مشخص شده از مبحث الکتروشیمی در فایل ضمیمه را حل نمایید. پاسخ صحیح درانتهای متن آمده است.

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/10/21)

الکتروشیمی- فایل اصلاح شده

قابل توجه دانشجویان درس نانوساختارها (1399/10/20)

مقاله پیوست را ملاحظه فرمایید.

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2- تمرین تعادل یونی - قسمت دوم (1399/10/16)

سلام. لطفا ده مسئله ی انتخاب شده جدید را حل و تا تاریخ 99/10/21 به آدرس های ایمیل زیر به صورت همزمان (با استفاده از To و Cc) ارسال نمایید. تصاویر پاسخ را به صورت یک فایل pdf ارسال نمایید. با تشکر sisvandrajabi@gmail.com masdar@shahroodut.ac.ir

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2- تمرین تعادل یونی- قسمت اول (1399/10/13)

سلام. لطفا مسئله های انتخاب شده را حل و تا تاریخ 99/10/15 به آدرس های ایمیل زیر به صورت همزمان (با استفاده از To و Cc) ارسال نمایید. تصاویر پاسخ را به صورت یک فایل pdf ارسال نمایید. با تشکر sisvandrajabi@gmail.com masdar@shahroodut.ac.ir

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/10/7)

روش تهیه محلول بافر

قابل توجه دانشجویان درس طیف سنجی مولکولی (1399/10/4)

اسلایدهای فصل 13- تکمیلی

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2- تمرین فصل اسید/باز 2 (1399/9/29)

سلام. لطفا مسئله های انتخاب شده جدید را حل و تا تاریخ 99/10/5 به آدرس های ایمیل زیر به صورت همزمان (با استفاده از To و Cc) ارسال نمایید. تصاویر پاسخ را به صورت یک فایل pdf ارسال نمایید. با تشکر sisvandrajabi@gmail.com masdar@shahroodut.ac.ir

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/9/9)

فایل فصل تعادل اسید/باز -قسمت چهارم

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/9/9)

فایل فصل تعادل اسید/باز -قسمت سوم

قابل توجه دانشجویان درس طیف سنجی مولکولی (1399/8/27)

آزمایش اسپکتروسکوپی ارتعاشی و چرخشی HCl و DCl

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1399/8/24)

اسید و باز - قسمت دوم

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1399/8/24)

اسید و باز - قسمت اول

قابل توجه دانشجویان درس نانوساختارها (1399/8/19)

توضیحات تکمیلی 2 - اساس اپتیک

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1399/8/10)

سینتیک قسمت سوم

قابل توجه دانشجویان شیمی عمومی2 (1399/8/10)

سینتیک قسمت دوم

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/8/4)

فایل اسلایدهای درس سینتیک

قابل توجه دانشجویان درس شیمی عمومی 2 (1399/7/5)

واکنش های شیمیایی در محلول های آبی

عرض سلام و تبریک سال نو (1399/1/1)

صلی الله علیک یا باب الحوایج. در این لحظات پایانی سال 98 و در آستانه سال جدید با تماشای مجازی بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه والثنا، و نگاه مهربان حضرت به یاد همه شما عزیزان هستم. بهترین نعمت های الهی را از درگاه ایزد منان برای شما در سال پیش رو و همه لحظات پر برکت زندگیتان طلب می کنم. در دعاهای قشنگتان به یاد همه باشید. فاکثرو الدعا بتعجیل الفرج....

قابل توجه دانشجویان درس شیمی تجزیه 1 (1398/12/11)

تمرین pH محلولها

پانزدهمين نمايشگاه سالانه کتاب های الکترونيک در دانشگاه امیرکبیر 26 بهمن الی 14 اسفند 98 (1398/12/10)

26 بهمن الی 14 اسفند 98 کلیه کتب به زبان انگلیسی و با 90 درصد تخفیف به قیمت هر عنوان 1000 الی 2000 تومان روی سی دی یا فلش عرضه خواهد شد. سفارشات بیش از 1000 عنوان کتاب کماکان مثل 15 سال گذشته هر عنوان 1000 تومان محاسبه خواهد شد. برای ملاحظه لیست های کامل در رشته های تخصصی مختلف به سایت اینترنتی www.ebookcenter.ir مراجعه نمائید و در صورت تمایل با تلفن 66403879 یا 09121005907 تماس حاصل فرمایید.

قابل توجه دانشجویان عزیز (1398/12/10)

با سلام خدمت دوستان عزیز شما میتوانید سوالات درسی و نظراتتون را از طریق پرسش و پاسخ در سایت دانشکده و یا تلفنی با شماره 02332392205 داخلی 2250 و یا ایمیل در میان بگذارید. از منابع درسی مفید در سایت های معتبر استفاده کنید. وظیفه ما جهاد علمی درکنار مدافعان سلامت است. به امید عملکردی خداپسندانه و بهترین گذر از شرایط ایجاد شده. مراقب سلامتی و خوبیهای خود و خانواده خود باشید. خواب به موقع باعث تقویت سیستم ایمنی می شود. از وقتتون بهترین استفاده را بنمایید. التماس دعا.

قابل توجه دانشجویان درس نانوساختارها (1398/9/26)

Illustration of an Atomic Force Microscope (AFM) probe tip

قابل توجه دانشجویان تجزیه 3 (1397/12/27)

تمرینات فصل 6 را با توجه به سرفصل های تدریس شده، بر روی پرینت انگلیسی ترجمه و حل نمایید. سال جدید بر شما عزیزان مبارک.

جداسازی (1396/11/21)

جداسازی (1396/11/21)

تحلیل تجزیه ای آزمون ارشد (1396/10/19)

http://azadtajzie.blogsky.com/

زمینه‌های تدریس

کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 23
شهرزاد عیسوندرجبی (1401)، " حذف رنگ با استفاده از پوست گردوی اصلاح شده با پلی آنیلین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه نقدی (1399)، "ساخت قرص TLD کلسیم فلوراید (CaF2) در اندازه‌های مختلف به‌منظور اندازه‌گیری دز پرتوهای ایکس و گاما"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسین توکلی عنبران، فاطمه مصدرالامور [استاد/ اساتید راهنما]، سمیه جهانفر [استاد/ اساتید مشاور]
مسعود سیوری (1398)، "اصلاح الکترود کربن شیشه ای به وسیله 5،1-دی فنیل کاربازون "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اعظم زشکی (1393)، "سنتز و مشخصه یابی حسگرهای گازی پلی مری بر پایه پلی آنیلین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدباقر رحمانی، فاطمه مصدرالامور [استاد/ اساتید راهنما]، سعید حسامی پیله رود [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیه حاجی زاده لجبینی (1391)، "اصلاح الکترود با پلیمرهای هادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، فاطمه مصدرالامور [استاد/ اساتید راهنما]، منصور عرب چم جنگلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: سلام متشکرم امیدوارم شما هم سلامت و در پناه خدا باشید. میتونم اسمتون رو بپرسم؟
(نوید - 26/12/1397، 19:55:32)
پاسخ: سلام دوست عزیز. اعیاد بر شما هم مبارک. التماس دعا
پاسخ: سلام وقت به خیر، برای این ترم این امکان وجود ندارد.
پاسخ: سلام
از ابرازلطف شما سپاسگزارم. مستدام باشید.
پاسخ: salam har do mitooneh khoob basheh, vali nano felan beroozeh.be alaghe v aemkane kar fekr konid.
پاسخ: salam, mabani shimi tajzieh Skoog
پاسخ: salam
nomreye aslie shoma 11.6. baraye seminarha 1.2 va baghieh erfagh. eltemase doa.
پاسخ: salam va tashako raz shoma ke nemishenasametoon!
پاسخ: سلام، 8 تا 9 نمره.
پاسخ: سلام عزيزم، براي كمك به شما (نه به خاطر تب پسرم) تا بعد از وقت قانوني امتحان، به سوالاتتون جواب ميدادم!
(وحید - 20/5/1391، 00:40:03)
پاسخ: salam, tavakoletoon be khoda basheh. shokrkozare hameh nemathaee ke alan darid bashid. azesh khier va afiate donya va akherat ro bekhahid. Az talash dar jahate rezayekhodesh dast barnadarid.
پاسخ: با عرض سلام و تشكرصميمانه. اعياد پيش رو هم بر شما مبارك.