احمد نزاکتی رضازاده

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترا آمار - احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: متغیرهای تصادفی وابسته - قضایای حدی - چندجمله ای های تصادفی
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران - انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 43
زهرا احمدی شیخ احمدلو (1401)، "نوسانات (ریسک) متغیر به زمان بر مبنای قانون توان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
آرﯾﺎ ﺳﻠﯿﻤانی ﮐﻮرﻧﺪه (1400)، "روش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ مکان یابی توافقی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور]
امینه صادق پور (1399)، "برآورد پارامتر تنش – مقاومت بر اساس نمونه مجموعه ی رتبه دار رکوردی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی صالحی [استاد/ اساتید مشاور]
جمیل اونق (1399)، "توزیع‌های دومدی-یک‌مدی‌‌ و کاربردهای آن‌ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید راهنما]،
نجمه جعفرزاده (1399)، "ساخت شاخص های نقدشوندگی مرکب با استفاده از نظریه مفصل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید راهنما]،
رقیه حیدریان یوسف (1398)، " تعمیم جدید توزیع آلفا-چوله نرمال و کاربردهای آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهرداد مشتاق (1397)، "بهینه‌سازی هسته صف تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر علی نیایی (1396)، "توزیع‌های مبتنی بر کوماراسوامی و تعمیم آن‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهران فتحی (1396)، "پیدا کردن طرح امکان‌پذیر با استفاده از ماتریس تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مهلا علیمردانی (1396)، "توزیع سری‌های توانی وایبل وارون و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی سید غراوی (1395)، "مدل فرآیند هندسی وایبل برای تحلیل آزمون‌های طول عمر تسریع‌یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین منصوری (1394)، "برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو بعدی به روش موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن مهدی زاده (1394)، "رهیافت بیزی قابلیت اطمینان سیستم های موازی در مدل های فشار-مقاومت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم عباسی علی کمر (1392)، "قانون قوی اعداد بزرگ برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی همبسته منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سحر جلالی (1392)، "توزیع بتای تعمیم یافته وایبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امه کلثوم همتی راد (1391)، "تعیین نقطه تغییر روی داده های سری زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نوشین رضائی (1391)، "مفاصل و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، سید محسن میرحسینی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب زمانی (1391)، "برآوردگرها بر اساس متغیرهای تصادفی فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، محمد قاسم اکبری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
اعظم نادعلی (1390)، "مسئله مکان یابی در مقیاس بزرگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیژه شکری (1390)، "قضایای حدی برای متغیرهای تصادفی فاقد گشتاور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرهاد رامشینی (1390)، "مدل سازی و پیش بینی بازار بورس به کمک روش های ریاضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، مجید عامری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا محمودیان (1389)، "بررسی مسئله زمانبندی کارگاه گردش کاری جایگشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عالیه جلالی (1389)، "طرح ریزی کد در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، ، مرتضی زاهدی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هادی رضا زاده (1388)، "امنیت در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زینب دور محمدی (1388)، "مدل های مکانیابی تک وسیله ای روی صفحه و شبکه با پارامترهای احتمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مسعود کرمی (1388)، "تحلیل و بررسی مدل p-میانه ی گرانشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهرزاد رادکانی (1388)، "بررسی مدل های تلفیقی مکانیابی- تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی جمالیان (1388)، "مکانیابی با جاذبه و دافعه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فرشته السادات میرجلالی (1387)، "مسئله ی مرکز با وزن مثبت و منفی روی شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی [استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ