عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت

دکتری مدیریت مالی مالی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی
زمینه ها و علایق پژوهشی: مالی شرکتی ، مدل سازی مالی ، ریسک
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن مهندسی مالی - عضو انجمن حسابداری ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی دکتری مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی عنوان رساله: واکنش‌های رفتاری به سیگنال‌های بنیادی مالی بر مبنای نظریه غلبه تصادفی استاد راهنما: دکتر احمد بدری اساتید مشاور: دکتر محمد عرب مازار یزدی و دکتر محمدرضا حمیدی زاده
تلفن تماس:
تلفن داخلی: 2393

علم سنجی

تابلوی اعلانات

درس مدیریت سرمایه گذاری-فصل دوم کتاب جونز (1398/12/13)

فایل صوتی فصل دوم کتاب

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 23
وحید جعفری (1400)، "ارزیابی تأثیر دانش مالی و عوامل شخصیتی بر تصمیمات مالی سرمایه‌گذاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
احمد متحدی (1400)، "جواب تحلیلی قیمت گذاری اوراق قرضه تحت مدل واسیچک نمایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
انسیه نبی زاده (1399)، "قیمت‏ گذاری اختیار معامله تحت چند مدل وابسته به زمان هستون"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
مریم دهقان منکاآبادی (1399)، "فرا تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک سقوط قیمت سهام"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری [استاد/ اساتید مشاور]
حسین صاحبی فرد (1398)، "مقایسه قیمت‌گذاری اختیار معامله توان تحت چند مدل تلاطم تصادفی در بازار بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور]
یاسمن اژدری (1398)، "جوابهای تحلیلی قیمت‌گذاری اختیار معامله تحت مدل هال-وایت کسری ترکیبی به روش تقارن لی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، الهام دسترنج، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه خیل کردی (1398)، "عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
معصومه ساکی (1398)، "مدل احتمالی چندهدفه برای انتخاب پورتفوی با هزینه معاملاتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه طالبی (1398)، "ارزش اعتبار و ارزش در معرض ریسک میانگین در تحلیل ریسک فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علیرضا ناظمی، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا طاهری (1398)، "تاثیر نوسانات ویژه بر قیمت گذاری نادرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید راهنما]، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید مشاور]
حسین ثابتی (1398)، "بررسی و ارائه ی راهکارهای اقتصادی در راستای کاهش مصرف آب دانشگاه صنعتی شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمود رحیمی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]
یونس موحدقوجق (1397)، "بررسی رابطه بین عملکرد و استحکام مالی بانک‎های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی [استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهبازار سرمایه اسلامیمدیریت مالی گروه 2راهنماییبازار سرمایه و ابزار مالی اسلامی
یک‌شنبهراهنماییرمدیریت مالی 2 - هفته های زوج راهنمایی هفته های فرداصول حسابداری 2 فردراهنمایی
دوشنبهمدیریت سرمایه گذاریجلسات دانشکدهروشهای تحقیق در کسب و کار هفته های فرد راهنمایی هفته های زوجاصول حسابداری 2
سه‌شنبهروشهای تحقیق در کسب و کار مدیریت مالی 2بازار سرمایه و ابزار مالی اسلامی هفته ای زوجامدیریت مالی گروه 1
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ