محمد جعفری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی و مواد

دکتری تخصصی مکانیک جامدات

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: تحليل تنش- کامپوزیت- حل تحلیلی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات: پژوهشگر برتر استان در سال 98
شرح مختصر (درباره):
فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 29
فرهاد عشینی (1397)، "مطالعه عددی کمانش صفحات مستطیلی ارتوتروپیک دارای گشودگی مستطیلی با استفاده از روش اجزای محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی صفری (1397)، "تحلیل تنش حرارتی صفحات همسانگرد نامحدود با میانبارهای غیردایره ای تحت شار حرارتی یکنواخت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
علی عباس نیا (1397)، "ارائه یک رابطه ی صریح برای ضریب تمرکز تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی های مختلف با استفاده از رگرسیون خطّی چندگانه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، عباس روحانی[استاد/ اساتید مشاور]
محمد جعفری (1396)، "تحلیل تنش های حرارتی صفحات ناهمسانگرد بی نهایت حاوی گشودگی‌ با اشکال مختلف تحت شار حرارتی یکنواخت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه کریمی کناری (1396)، "تحلیل تنش صفحات بی‌نهایت حاوی بگشودگی‌های غیردایروی تحت منبع حرارتی نقطه ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید رسولی (1395)، "تحلیل تنش های حرارتی صفحات ناهمسانگرد نامحدود حاوی گشودگی‌ بیضوی تحت شار حرارتی یکنواخت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
رضا غلامی (1395)، "تحلیل عددی صفحات چندلایه کامپوزیتی تحت بار ضربه ای با سرعت پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
حمید عبدالعلیان (1395)، "تحلیل منتجه ی تنش در اطراف گشودگی‌ بیضوی در صفحات نامحدود متغیّر تابعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
ایمان قتدی ورنوسفادرانی (1394)، "تحلیل تنش صفحات همسانگرد حاوی دو گشودگی با اشکال مختلف تحت تنش یکنواخت در بی‌نهایت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
بهزاد مشیری اوّل (1393)، "بررسی توزیع تنش در اطراف گشودگی های غیردایروی در صفحات چندلایه ی متقارن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
حصان السادات آشوری سوادکوهی (1393)، "مطالعه‌ی توزیع تنش در اطراف گشودگی‌های غیر دایروی در صفحات چندلایه‌ی نامتقارن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر طاهری نسب (1393)، "تحلیل تنش صفحات بی‌نهایت حاوی گشودگی‌های غیردایروی تحت شار حرارتی یکنواخت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری، محمد باقر نظری[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه اردلانی (1393)، "بررسی توزیع تنش اطراف گشودگی های منظم واقع در مرکز صفحات همسانگرد محدود تحت بار کششی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: به آدرس زیر میل بزننید لطفاmojaf2001@yahoo.com
پاسخ: سلام.ممنون از لطف و محبت شما سلام به خانواده برسان.
پاسخ: سلام.چارت آموزشی در سایت دانشکده قرار داده شده است.
پاسخ: سلام. لطفا به تابلو اعلانات دانشکده مراجعه فرمایید.
پاسخ: اخذ پروژه فقط در نيمسال اول يا دوم تحصيلي مقدور بوده و در تابستان امکان اخذ پروژه وجود ندارد.