هادی جعفری

دانشیار دانشکده علوم زمین

دکترای زمین شناسی هیدروژئولوژی (Hydrogeology)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شیراز
زمینه ها و علایق پژوهشی: هیدروژئوشیمی، هیدروژئولوژی سازندهای سخت، آلودگی آبهای زیرزمینی، تغذیه آبهای زیرزمینی، تغذیه ناشی از آبیاری
عضویت در مجامع علمی: انجمن زمین شناسی ایران
افتخارات علمی و اختراعات: نفر سوم کنکور کارشناسی ارشد آبشناسی کل کشور (1379)، نفر اول آزمون دکترای آبشناسی دانشگاه شیراز (1383)
شرح مختصر (درباره):
دکتر هادی جعفری متولد شهرستان بهاباد در استان یزد می باشد. ایشان در سال 1379 درجه کارشناسی خود را در رشته زمین شناسی از دانشگاه تبریز اخذ نمودند و در همان سال در دوره کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شیراز پذیرفته شدند. موضوع پایان نامه ایشان در دوره کارشناسی ارشد بررسی تکامل هیدروشیمیایی منابع آب سازند سخت شیرکوه یزد بوده که در سال 1382 انجام شده است. ایشان بعد از فراغت از تحصیل از این دوره در شرکت سهامی آب منطقه ای یزد مشغول بکار گردیدند و در سال 1384 با اخذ پذیرش در مقطع دکترای آبشناسی از دانشگاه شیراز به ادامه تحصیل پرداختند. پایان نامه دکترای ایشان با موضوع بررسیهای کمی و کیفی تغذیه ناشی از آب برگشتی کشاورزی انجام شده که در دی ماه 1389 به پایان رسیده است. دکتر جعفری در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود می باشند.

تلفن تماس: 02332392204
تلفن داخلی: 2273

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 38
جلال دولت آبادی (1398)، "ژئوشیمی آب های زیرزمینی در سنگ‌های آتشفشانی نوار ماگمایی ترود- چاه‌شیرین، جنوب شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی جمشیدی زرمهری (1398)، "بررسی اثرات کمی و کیفی پساب بر منابع آب زیرزمینی دشت رشتخوار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
هادی امیدی فر (1398)، "بررسی پایداری آبخوان ازغند در استان خراسان رضوی با استفاده از مدل عددی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
نرگش نبی زاده چمازکتی (1397)، "تخمین تغذیه سالانه به آبخوان سرخس با استفاده از FREEWAT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
محدثه موسوی (1396)، "هیدروژئولوژی و تحلیل فرونشست دشت کردی شیرازی در استان هرمزگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری، علی اکبر مومنی[استاد/ اساتید راهنما]، جهانگیر سپهری[استاد/ اساتید مشاور]
سید روح اله موسوی (1396)، "بررسی اثرات پالایشگاه فجر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت ریز، بوشهر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
عبدالعزیز سوده گی (1396)، "تخمین تغذیه به آبخوان آبرفتی بیرجند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیده صالحی (1396)، "ارزیابی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمایی قنات‌های دشت مشهد- چناران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، محمود ارجمند شریف[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی مرآت (1396)، "هیدروژئوشیمی زیست محیطی آبخوان دشت ابرکوه، استان یزد "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، افشین قشلاقی[استاد/ اساتید مشاور]
فرخنده طاهری (1395)، "پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی در توده گرانیتی شیرکوه یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، محمد رضایی[استاد/ اساتید مشاور]
زیبا عربی جوانمرد (1395)، "تغییرات زمانی تغذیه به آبخوان آبرفتی الشتر، استان لرستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه محمدزاده (1395)، "ارزیابی آسیب پذیری منابع آب زیرزمینی دشت بسطام با استفاده از مدل DRASTIC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، افشین قشلاقی، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه ندری (1395)، "بررسی اثرات کشاورزی بر شیمی آبخوان الشتر، استان لرستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
سامرند کرده لاچین (1395)، "هیدروژئوشیمی سازندهای سخت شرق مهاباد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
خلیل عرفان (1394)، "مکانیسم جریان آب زیرزمینی در دشت چند سفره ای مرند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، علی زینالی[استاد/ اساتید مشاور]
الهام تکابی (1394)، "تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی آبخوان شیروان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، رحیم باقری[استاد/ اساتید مشاور]
نجمه زارع (1394)، "آنالیز منطقه گیرش چاه‌های بهره‌برداری شهری در آبخوان بیرجند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
لیلا خانی بندانی (1394)، "ارزیابی خطر بیابان زایی در جنوب شرق شهرستان زاهدان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
کبری خطیبی نیا (1394)، "پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی در آبخوان بهاباد با استفاده از مدل عددی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
هاجر برزگر (1394)، "بررسی و تعیین پارامترهای هیدروژئولوژیکی مؤثر در عملکرد سیستم پمپ حرارتی با منبع آب‌های زیرزمینی (GWHP)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، سیدمجید هاشمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مریم کشاورزیان (1394)، "مطالعه کمی و کیفی سفره آب زیرزمینی در منطقه مبارک آباد دماوند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، رحیم باقری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم کلاتگی (1393)، "ارزیابی آلودگی یون نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد کشکوئی جهرمی (1393)، "هیدروژئوشیمی زیست‌محیطی منابع آب زیرزمینی جنوب شرق دشت نجف‌آباد، استان اصفهان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، گیتی فرقانی تهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، هادی جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
محمد مسموعی (1393)، "تخمین تغذیه به آبخوان هرات در استان یزد بر پایه مطالعات نوسان سطح ایستابی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی امیربیگی[استاد/ اساتید مشاور]
شادی ابوالحسنی الماسی (1393)، "ارزیابی آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی شاهرود با استفاده از مدل DRASTIC "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
مهین اسماعیلی (1392)، "پایش کیفی و ارزیابی زیست محیطی تالاب میانگران در استان خوزستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، گیتی فرقانی تهرانی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مریم حیات الغیب (1392)، "بررسی شیمی آب و ژئوشیمی رسوبات بستر رودخانه کاکارضا، استان لرستان "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، افشین قشلاقی[استاد/ اساتید راهنما]، هادی جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
ملیحه شیرافکن (1392)، "هیدروژئولوژی آبخوان بهاباد در استان یزد با تأکید بر عوامل موثر بر افت سطح ایستابی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
محدثه ولی‌زاده (1392)، "مدل‌سازی انتقال آلاینده نیترات در آب‌های‌زیرزمینی دشت شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا تندیسه (1392)، "بررسی تاثیر توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب بر فرونشست زمین در سطح شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر حافظی مقدس، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، هادی جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
حامد امامی حیدری (1391)، "مصرف آب در مزارع برنج غرب اصفهان و اثر آن بر دبی زاینده رود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه محمدی (1391)، "مدلسازی ریاضی آبخوان میامی در استان سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
حامد قناعتیان (1391)، "ارزیابی کیفی آبخوان مجن با تکیه بر آلودگی های ناشی از کشاورزی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی، هادی جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
عباس تیموری (1391)، "ارزیابی کیفیت آب و رسوب رودخانه گرگانرود در محدودۀ شهر گنبد، استان گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، گیتی فرقانی تهرانی[استاد/ اساتید راهنما]، هادی جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
سید مسعود قفقازی (1391)، "شبیه سازی و پیش بینی سطح ایستایی آبخوان دشت میمه با استفاده از GMS‎"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، غلامحسین کرمی[استاد/ اساتید راهنما]، هادی جعفری، محمد خلجی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبهجلسه دانشکده
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

پاسخ: لطفاٌ از طریق ایمیل زیر با اینجانب تماس بگیرید. متشکرم
h_jafari@shahroodut.ac.ir